PVDA wijst plastic producenten op hun plicht!

Door de invoering van de nieuwe blauwe zak worden we met veel meer plastieken verpakkingen geconfronteerd dan vroeger. Recyclage alleen volstaat niet. We moeten het probleem bij de bron aanpakken! Daarom roept PVDA het stadsbestuur op om de motie van de VVSG en Interafval te steunen om plastic producenten tot actie aan te zetten.

Met de invoering van de nieuwe blauwe zak wordt duidelijk dat we met veel meer plastieken verpakkingen worden geconfronteerd dan dat we vroeger dachten. Dit is een goede zaak in het kader van de bewustmaking van het publiek rond het recycleren van materialen en het beperken van plastic wegwerpverpakkingen.

Op de gemeenteraad van maart hebben wij trouwens aangedrongen op een verbod van plastic wegwerpverpakkingen op publieke evenementen. Het stadsbestuur heeft toen aangekondigd om meteen hiervoor een stappenplan uit te werken. Zijn er na half jaar al stappen gezet om dit stappenplan uit te werken? Of belandt dit om de burgemeester te parafraseren “op de Griekse kalender”?

Pak het probleem bij de bron aan

Met de invoering van de nieuwe blauwe zak zetten we ook een nieuwe stap in het sorteren van huisvuil. Wij doen met z’n allen al jaren ons best om goed te sorteren. Dit is dan ook een gouden kans om naar een volledige recyclage te gaan van wat wordt ingezameld, op voorwaarde dat producenten verpakkingen op de markt brengen die na inzameling nog nuttig zijn. VVSG en Interafval, de vereniging waarin alle afvalintercommunales van Vlaanderen vertegenwoordigd zijn, hebben recent een verklaring gepubliceerd waarin ze oproept om het probleem aan de bron aan te pakken. https://www.ecowerf.be/vvsg-en-interafval-willen-dat-producenten-enkel-nog-recycleerbare-verpakkingen-gebruiken

Dit is een visie die wij hier in dit halfrond al dikwijls hebben verdedigd wanneer het over de afvalproblematiek gaat: het probleem aanpakken aan de bron! Ik citeer uit de motie van de VVSG die ook gepubliceerd werd in het tijdschrift Lokaal (september 2019): “Het probleem moet aan de bron aangepakt worden. In de eerste plaats door geen overbodige verpakkingen op de markt te brengen. Bovendien zou elke producent moeten nadenken over de impact van zijn product op het milieu en de samenleving. Dat is ook in het kader van de klimaatverandering zeer belangrijk. Nemen producenten hun verantwoordelijkheid op korte termijn niet vrijwillig op, dan pleit VVSG voor een verbod op verpakkingen die het huidige sorteer-en recyclageproces verstoren.”

Dit lijkt ons een belangrijk uitgangspunt.

Plastic wordt nog steeds verbrand of gedumpt

De Pano-reportage “Hoera! Recyclage.” van 18 september heeft voor heel wat ophef gezorgd (https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/09/18/herbekijk-pano-hoera-recyclage/) In de reportage is volgens de makers het hoera verhaal helemaal doorprikt. En dat klopt. In deze reportage is duidelijk naar voren gekomen dat diverse fracties aan plastic die in de nieuwe blauwe zak terecht komen, niet kunnen gerecycleerd worden. Sommige zaken worden verbrand, andere fracties worden gedumpt op storten in het buitenland. Heel wat gaat naar Turkije, zodat ze daar hun afval niet meer verwerkt krijgen. Deze situatie moet zo snel mogelijk veranderen, want dit is een zware belasting voor ons leefmilieu. Het gaat ook mensen ertoe aanzetten om niet langer zorgvuldig te sorteren. Daarom stellen wij voor dat wij vanuit de gemeenteraad deze motie stemmen en VVSG ondersteunen en bij de nieuwe Vlaamse regering aandringen om hier ernstig werk van te maken. Hierbij ons voorstel van motie, die identiek is aan deze van de VVSG.

Voorstel van motie

De gemeenteraad van Sint-Niklaas sluit zich aan bij onderstaande motie van VVSG en Interafval en vraagt aan de Vlaamse Regering om hier werk van te maken. “De introductie van nieuwe blauwe zak is een gouden kans om naar een volledige recyclage te gaan van wat wordt ingezameld, op voorwaarde dat producenten verpakkingen op de markt brengen die na inzameling nog nuttig zijn, het zogenaamde eco-design. Het probleem moet aan de bron aangepakt worden. In de eerste plaats door geen overbodige verpakkingen op de markt te brengen. Bovendien zou elke producent moeten nadenken over de impact van zijn product op het milieu en de samenleving. Dat is ook in het kader van de klimaatverandering zeer belangrijk. Nemen producenten hun verantwoordelijkheid op korte termijn niet vrijwillig op, dan pleit de VVSG, met de steun van de gemeenteraad van Sint-Niklaas, voor een verbod op verpakkingen die het huidige sorteer-en recyclageproces verstoren.


Schrijf als eerste een reactie

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.

Doe je mee?