PVDA vraagt om terugbetaling vuilzakken snel te regelen

In de maand juli konden inwoners van Sint-Niklaas volledige rollen ongebruikte vuilniszakken terugbrengen omdat op dat ogenblik de diftar-container in gebruik werd genomen. Op het ontvangstbewijs staat vermeld dat het bedrag binnen de drie maanden zou worden terugbetaald. Wat blijkt vandaag, meer dan 4 maanden later? De mensen  hebben nog steeds geen cent ontvangen. PVDA Gemeenteraadslid Jef Maes vroeg op de commissie van de verantwoordelijke schepen Baeyens (NVA) waarom dit nog niet gebeurde.  De schepen bevestigde dat de betrokken diensten achterstand hebben opgelopen. Blijkbaar heeft het stadsbestuur geen rekening gehouden met de omvang van het werk om deze operatie vlot en tijdig te laten verlopen. 

De PVDA dringt bij het stadsbestuur aan om dringend werk te maken van de beloofde terugbetaling en dit zeker in orde te brengen voor het jaareinde. Raadslid Jef Maes: "Het lijkt ons normaal dat de stad zijn beloftes naar de bevolking toe waar maakt. Burgers mogen ook geen achterstand oplopen met het betalen van hun belastingen. Het zou al te sterk zijn mochten de mensen hun ongebruikte zakken niet terugbetaald krijgen vooraleer ze hun eerste diftar-factuur zullen ontvangen in januari."