PVDA vraagt moratorium op uithuiszettingen in sociale woningen in Sint-Niklaas

De PVDA Sint-Niklaas vreest dat enkele tientallen families begin maart hun sociale woning dreigen te moeten verlaten. Aanleiding is een verstrenging van de wetgeving, waardoor een sociale huurder voortaan geen enkele vorm van onroerend eigendom mag hebben. “Als je alle mensen met een beetje spaargeld of die een deel van een huis erven wegduwt uit de sociale woonwijken, dan krijg je een nog sterkere gettovorming”, waarschuwt Jef Maes, lijsttrekker van de PVDA. De PVDA wil dat de Stad Sint-Niklaas in overleg met de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting maatregelen neemt om het recht op wonen van hun huurders te garanderen.

Naar schatting 3000 gezinnen dreigen hun sociale woning te verliezen in gans Vlaanderen. Aanleiding is een verstrenging van de wetgeving (door minister Homans), waardoor een sociale huurder voortaan geen enkele vorm van onroerend eigendom mag hebben. Het gaat onder andere om mensen die een stuk van een huis erven en die een akkoord moeten sluiten met de mede-eigenaars over de verkoop ervan. “Wie vandaag een deel van een huis erft door het overlijden van één van zijn ouders dreigt z’n sociale woning te moeten verlaten”, aldus de PVDA.

Volgens de PVDA is Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) in sneltempo bezig om van sociale woningen enkel een tijdelijke noodoplossing te maken. Dit door de invoering van tijdelijke 3/6/9 – contracten en de nieuwe regel dat sociale huurders geen enkele vorm van onroerend eigendom mogen hebben.

De PVDA vraagt dat de Stad Sint-Niklaas proactief optreedt om het recht op wonen van hun sociale huurders te garanderen en alle onzekerheid weg te nemen. De linkse oppositiepartij vraagt een moratorium op uithuiszettingen ten gevolge van deze nieuwe wetgeving in Sint-Niklaas. Het kan niet zijn dat men de lange wachtlijsten probeert op te lossen door het aantal gegadigden te verminderen. De lange wachtlijsten dienen aangepakt te worden door een versnelde bouw van meer sociale woningen. Wij zijn niet de enige die er zo over denken. Tal van Sint-Niklazenaren hebben dit in onze bevraging aangegeven als een belangrijke bekommernis.

Volgens Jef Maes is het cruciaal voor de leefbaarheid van de sociale woonwijken dat er een gezonde sociale mix aanwezig is in de wijken. “Als je alle mensen met een beetje spaargeld of die een deel van een huis erven wegduwt uit de sociale woonwijken, dan krijg je een nog sterkere gettovorming”, waarschuwt de PVDA-lijsttrekker. “Voor ons zijn sociale woningen géén tijdelijke noodoplossing. Wij willen terug naar het volkshuisvestingsmodel, waarbij ook werkende mensen met een modaal inkomen een plaats krijgen in een sociale woning.”