PVDA vraagt dat politie altijd direct wordt verwittigd bij zwaar grensoverschrijdend gedrag

Net voor de corona-lockdown is er een zwaar grensoverschrijdend incident geweest in het SINBAD. Een man viel een vrouw lastig door tot tweemaal toe naast haar te gaan staan al masturberend. Deze zaak is onderzocht door de politie en overgemaakt aan het parket, maar is geseponeerd omdat de dader niet kon worden geïdentificeerd. Daarom vraagt PVDA-gemeenteraadslid Jef Maes dat de procedure in het zwembad wordt aangepast en het personeel voortaan direct de politie verwittigt.

Schepen Buysrogge antwoordde op een schriftelijke vraag van PVDA-gemeenteraadslid Jef Maes dat het niet gebruikelijk is om zulke voorvallen te signaleren aan de politie. Toen het slachtoffer deze zaak aanhangig maakte bij de politie, was echter de eerste reactie van de politie: “Het zwembad had onmiddellijk naar de politie moeten bellen. Dit verhoogt de pakkans aanzienlijk.”

Jef Maes: “De reactie van de politie lijkt ons de juiste. Een directe oproep van de politie had een verschil kunnen maken. Bij dit soort van misdaden is er immers vaak een gebrek aan bewijs. Bij gebrek aan een duidelijke procedure en protocol bij seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag redeneert men gemakkelijk vanuit onwetendheid of ‘we moeten aan ons imago denken’. Het slachtoffer blijft in de kou staan en wordt zo zelfs voor een tweede maal slachtoffer.”

Gents voorbeeld

Daarom vroeg Jef Maes op de gemeenteraad van april om de procedure aan te passen en de politie steeds te verwittigen. De stad Gent paste naar aanleiding van een gelijkaardige zaak in het zwembad Rozebroeken in 2019, na een interpellatie in de gemeenteraad, de procedure aan. De politie wordt er nu steeds verwittigd bij seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Volgens raadslid Maes kadert dit ook in één van de speerpunten van het zonaal veiligheidsplan 2020-2025 dat onder meer stelt dat “de Lokale Politie Sint-Niklaas in de periode 2020-2025 de aangiftebereidheid voor seksuele misdrijven zal verhogen” en dat “de politiezone zal bijdragen tot (…) protocolakkoorden met andere diensten voor betere samenwerking inzake crisissituaties (…) en zal investeren in een dagelijkse beeldvorming van dit fenomeen.”

“Het is uiterst belangrijk dat de samenleving, en dus zeker ook onze stad, alle vormen van seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag duidelijk veroordeelt.” PVDA-raadslid Jef Maes

Stop seksueel geweld!

Een studie van het Europees parlement[1] beschrijft duidelijk hoe een lokale overheid een gestandaardiseerde en overkoepelende procedure en beleid moet uitwerken om te voorkomen dat slachtoffers in de kou blijven staan.

Jef Maes: “Het is uiterst belangrijk dat de samenleving, en dus zeker ook onze stad, alle vormen van seksueel geweld duidelijk veroordeelt.”

Nachtelijke gemeenteraad

Burgemeester Dehandschutter bevestigde dat hij dit ernstig neemt en dat elk incident er één te veel is. Gezien dit punt na één uur ‘s nachts ter sprake kwam op de gemeenteraad, stelde hij voor om samen met de korpschef van de Politie een voorstel uit te werken om dit probleem op brede schaal aan te pakken en dit te bespreken op een van de komende algemene commissies van de gemeenteraad.

Jef Maes hoopt dat dit probleem inderdaad ernstig en snel wordt aangepakt in álle stedelijke instellingen, dat de politie direct en gemakkelijk kan worden verwittigd, en de procedures duidelijk zijn voor iedereen, zowel voor het personeel als voor alle burgers die met een zaak geconfronteerd worden.“ Zo vergroten we de pakkans aanzienlijk en kunnen we toekomstige slachtoffers helpen, en zelfs misdrijven voorkomen.”

[1] “Overview of the worldwide best practices for rape prevention and for assisting women victims of rape”.