PVDA VRAAGT 40 EURO PAMPERKORTING VOOR JONGE GEZINNEN

De PVDA die de diftarregeling altijd al bestempelde als asociaal, diende op de laatste gemeenteraad een voorstel in om 40 euro korting te voorzien voor elk kind van twee jaar of jonger als sociale tegemoetkoming voor jonge gezinnen. Pampers zorgen namelijk voor extra gewicht en extra kosten ten opzichte van het vroegere vuilzaksysteem.

“Een tegemoetkoming voor jonge gezinnen is echt geen luxe als je ziet hoeveel kinderen opgroeien in kansarmoede in onze stad”, zegt PVDA gemeenteraadslid Jef Maes. De recentecijfers van de Armoedebarometer van Kind & Gezin zijn onrustwekkend hoog voor Sint-Niklaas: 28,8% in 2018, terwijl dit in 2016 23,1% bedroeg. 1 kind op 4 groeit dus op in kansarmoede. "Elke maatregel die jonge gezinnen kan ondersteunen is dan ook belangrijk. Want de kwaliteit en het niveau van een zorgzame samenleving kan je afmeten aan de manier waarop ze omgaat met haar kinderen en haar ouderen”. Daarom stelt de PVDA voor om ouders met kinderen van twee jaar of jonger een korting van 40 euro per kind toe te kennen op de diftar-tarieven. Dit omdat pampers veel zwaarder doorwegen wanneer het restafval getaxeerd wordt op gewicht en niet op volume. Eén kind levert per dag ongeveer 1,4 kg vuile luiers op. Op jaarbasis is dat 511 kg vuile luiers. In het diftar-principe kost dit aan het gezin 120,75 EUR (100 kg aan 0,18 EUR/kg en 411 kg aan 0,25 EUR/kg) puur aan gewicht. Vroeger kon men 511 kg in 35 grijze huisvuilzakken stoppen wat 61,25 EUR kostte, de helft. “Men kan de luiers in aparte witte zakken ook naar het containerpark brengen, maar geef toe , welke ouder wil met stinkende luiers de bus op nadat ze een paar weken werden opgespaard.” Het PVDA voorstel om ouders een tegemoetkoming te geven van 40 EUR per jaar per kind tot 2 jaar zou de stad ongeveer 50.000 EUR kosten, wat in het kader van een sociaal beleid zeker te verantwoorden is.

De verantwoordelijke schepen Baeyens (NVA) vond het voorstel niet nuttig: "Arme en jonge gezinnen steunen is zinvol, maar niet via de afvalfactuur," zei de schepen. PVDA gemeenteraadslid Jef Maes reageerde verwonderd. “Het verbaast me dat u een vergelijkbaar voorstel van uw partijgenoten uit onze buurgemeente Sint-Gillis-Waas naar de prullenmand verwijst.” Het voorstel werd meerderheid tegen oppositie verworpen.

Eerder stelde de PVDA al voor om de witte zakken op te halen, maar ook dat voorstel werd verworpen door de bevoegde schepen.