PVDA vraag en verkrijgt systematische controle op vervallen milieuvergunningen

Bedrijven wiens milieuvergunning is vervallen, worden vandaag niet gecontroleerd. Dat blijkt uit een schriftelijke vraag van raadslid Jef Maes, naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning van een transportbedrijf in Sint-Niklaas. “Een gewone burger die zijn vuilzak te vroeg buiten zet riskeert een gasboete, maar een bedrijf dat geen milieuvergunning heeft, gaat volledig vrijuit. Waarom twee maten en twee gewichten?”, reageert PVDA-gemeenteraadslid Jef Maes. De PVDA is tevreden dat het stadsbestuur hun software zal aanpassen en eindelijk zal overgaan tot systematische controles.

Buurtbewoners hebben vastgesteld dat het transportbedrijf De Cock (Industriepark Noord) al vier jaar (sinds 2017) werkt zonder milieuvergunning. In augustus 2020 was er ook een felle brand in het bedrijf. De hitte was voelbaar tot bij de buren in de aangrenzende straten, zijnde de Hoge Heerweg en de Houten Schoen. Een magazijn stond binnen enkele ogenblikken in lichterlaaie, het vuur sloeg door het dak. Op een bepaald moment vreesde iedereen dat de buurt zou moeten worden geëvacueerd omdat men niet wist of de enorme rookontwikkeling schadelijk was. De buurtbewoners waren zeer ongerust omdat niemand wist wat er precies in brand stond. Later bleek dat een magazijn was afgebrand waar gebruikte en lege gascilinders werden gestockeerd. Maar niemand van het stadsbestuur heeft toen de vraag gesteld of het bedrijf wel over de nodige vergunningen beschikte.

PVDA vraagt systematische controle van bedrijven

Toen PVDA-gemeenteraadslid Jef Maes hierover informatie opvroeg, antwoordde de burgemeester dat het de verantwoordelijkheid is van het bedrijf om de vervaldatum op te volgen en dat de stad niet actief de vervaldata van milieuvergunningen monitort. “Het lijkt me belangrijk dat het stadsbestuur vanaf nu wel systematisch controleert of een bedrijf over een milieuvergunning beschikt. Want nu kan een bedrijf dat slechte bedoelingen heeft, gewoon verder werken zonder een vergunning, met alle mogelijke risico’s van dien,” reageert Jef Maes. Blijkbaar stelt zich dit probleem niet alleen bij 3M, maar kennen we in Sint-Niklaas ook zulke gevallen. Het is ook hemeltergend dat het bedrijf, omdat het zich nu, na vier jaar, in regel wil stellen, gewoon wegkomt zonder enige sanctie of boete. “Als er geen systematische controle en sanctionering is, zet men de deur open naar misbruiken,” volgens Maes, die het ook merkwaardig vindt dat er geen alarmbel is afgegaan bij het stadsbestuur na de brand vorig jaar. “Het lijkt me belangrijk dat bij een brand van een dergelijke omvang, steeds wordt nagegaan of het bedrijf wel degelijk over de nodige vergunningen beschikt en dat de brandweer op de hoogte is van welke producten in het bedrijf worden opgeslagen.“

Het is dan ook zeer begrijpelijk dat buurtbewoners bezwaar hebben ingediend tegen de nieuwe aanvraag van het transportbedrijf. Het transportbedrijf vraagt nu een toelating om nog meer gevaarlijke producten op te kunnen slaan vlakbij de twee woonstraten. Na de brand vorig jaar zit er de schrik goed in bij de buurtbewoners die een dergelijke of zelfs grotere brand geen twee keer willen meemaken in hun achtertuin. Want blijkbaar neemt het bedrijf het helemaal niet zo nauw met veiligheids- en milieuvoorschriften, als men gedurende vier jaar zonder vergunning werkt.

Stadsbestuur gaat in op vraag via PVDA

De PVDA is tevreden dat ze via de media hebben vernomen dat de bevoegde schepen De Meester de software zal laten aanpassen en eindelijk zal overgaan tot het systematisch opvolgen van het vervallen van de milieuvergunningen van bedrijven. We zijn ook tevreden dat de milieuaanvraag van het betrokken bedrijf wordt geweigerd.

Bekijk de reportage op TV Oost met de aankondigingen van de schepen:

https://www.facebook.com/pvda.sintniklaas/videos/386467639496673