PVDA voert actie om Sinbad open te houden

Voorzien van zwemvliezen, badmutsen en andere zwemattributen protesteerden leden van PVDA Sint-Niklaas vandaag tegen de sluiting van het SINBAD dat in 2006 nog een volledige facelift kreeg. “Het stadsbestuur wil ons stedelijk zwembad sluiten, afbreken en vervangen door een groot privézwembad op de site Puyenbeke. Maar hierdoor zal zwemmen een pak duurder worden en zullen ook de zeven scholen die op anderhalve kilometer van het zwembad liggen, in de problemen komen”, zeggen de actievoerders.

De PVDA vindt het onbegrijpelijk dat SINBAD zou sluiten. Het SINBAD is pas in 2006 van de grond af compleet vernieuwd en is ook erg goed gelegen. “Wij pleiten voor het behoud van SINBAD en voor de aanleg van een tweede recreatief zwembad aan De Ster, liefst in samenwerking met de provincie. Zo blijft zwemmen betaalbaar voor iedereen. Kinderen en scholieren moeten kunnen leren zwemmen en ook sportclubs moeten op een betaalbare manier van de zweminfrastructuur gebruik kunnen maken”, aldus PVDA-gemeenteraadslid Jef Maes.

Wordt zwemmen duurder?

Het grote privézwembad dat het stadsbestuur wil laten bouwen op de site Puyenbeke, is vergelijkbaar met de zwembaden in Beveren en Temse. Daar liggen de tarieven minstens 50% hoger dan hier. “Dat is ook logisch: een privébedrijf moet winst maken en dividend uitkeren aan zijn aandeelhouders. Op een commissievergadering van de gemeenteraad deze week bevestigde een specialist pps-recht (publiek-private samenwerking) dat de stad zich borg moet stellen voor de lening die de privé-partner aangaat voor de bouw van dit zwembad. De expert bevestigde ook dat het stadsbestuur over veel kan onderhandelen, maar dat er telkens een prijskaartje aan vasthangt. De voorziene factuur van 60 miljoen euro zal wellicht heel wat hoger uitdraaien. En bovendien worden we hierdoor voor alles afhankelijk van de wensen van deze privé-partner, in plaats van de wensen van de mensen, scholen en clubs.” Als we dit kostenplaatje vergelijken met de kost van bijvoorbeeld het publieke zwembad van Hasselt, dan zijn de plannen van ons stadsbestuur drie maal zo duur (21 miljoen in Hasselt, meer dan 60 miljoen in Sint-Niklaas).

Grote verkeersproblemen

Ook de locatie Puyenbeke is verre van ideaal. “Een zwembad op deze locatie zal de huidige verkeersproblemen voor de buurt nog groter maken en extra druk leggen op de Watermolenwijk, de Plezantstraat en de Hoge Bokstraat. De buurt is daar terecht zeer bezorgd over.” Met een zwembad op De Ster heb je die problemen dan weer niet. De PVDA uit dan ook kritiek dat het stadsbestuur nu pas een mobiliteitsstudie laat uitvoeren om de effecten van de inplanting van het nieuwe zwembad in de Watermolendreef te meten.

“Wij hopen dat deze studie objectief zal verlopen en dat het stadsbestuur rekening zal houden met de bekommernissen van de buurtbewoners. Want voor ons is het duidelijk dat het stadsbestuur vooral een ideologische keuze maakt om het zwembad over te hevelen naar de privésector, zonder na te denken over alle mogelijke consequenties, zowel op vlak van prijs als van mobiliteit.”