PVDA vindt plan vervoerregio Waasland nog steeds een afbouw van ons openbaar vervoer

De Vervoerregio Waasland heeft haar definitieve plannen bekend gemaakt. De PVDA ziet een paar van zijn opmerkingen gerealiseerd, dankzij het breed gedragen protest. Maar de plannen om de stadsbussen af te bouwen blijven een doorn in het oog van deze linkse partij. Overal in Europa kiezen steden voor meer en vaak gratis openbaar vervoer. Kleine, elektrische bussen die randparkings verbinden met het centrum van de stad, om files en ongezonde lucht te verminderen. Hier kiest de Lijn en het Stadsbestuur (N-VA, Open VLD én Groen) voor minder openbaar vervoer. Dit vindt de PVDA een stap terug in de uitbouw van de leefbaarheid van onze stad.

  1. De basis van oorspronkelijke plan blijft quasi volledig behouden. De Lijn wil enkel inzetten op de meest rendabele lijnen, voorziet geen extra middelen en schrapt daarom het fijnmazige netwerk van bussen. Enkel de meest rendabele lijnen worden verder uitgebouwd, de rest wordt afgebouwd. Dit kadert in het brede plan van de Lijn om steeds meer diensten te privatiseren en duurder te maken.

  2. Dat de frequentie van de verbindingen met sommige deelgemeenten wordt verhoogd, is een positief punt dat we met de PVDA toejuichen. De inwoners van de deelgemeenten zullen dus makkelijker in Sint-Niklaas-centrum geraken. Maar eens daar hebben ze een kleiner aanbod dan vandaag. Velen zullen dus nog steeds de auto nemen om op hun eindbestemming te geraken.

  3. Stadsbussen worden afgeschaft en vervangen door vervoer op maat. Wat dat juist gaat betekenen is nog niet duidelijk, maar het stadsbestuur spreekt over flexbussen, collectieve taxi’s en deelsystemen van fietsen en step. Dergelijke systemen zoals de belbus e.d. hebben nog nergens goed gewerkt. Mensen voor wie vandaag de stadsbussen een absolute noodzaak is, gaan in de kou blijven staan, zeker de oudere inwoners. Busgebruikers gaan afhaken en alternatieven zullen duurder worden voor de gebruiker. Dit is een afbouw van de openbare dienstverlening en privatisering van delen van de Lijn.

  4. Er komt één Stadslijn in de plaats van de 4 stadsbussen. Dat is een vooruitgang ten opzichte van het oorspronkelijke plan. Dit is het resultaat van de acties van PVDA en sp.a. In volle coronatijdperk werden meer dan tweeduizend handtekeningen ingezameld voor het behoud van de stadsbussen. Groen klopt zich nu op de borst, maar zonder dat brede protest was ook dat niet gerealiseerd. Het is trouwens verwonderlijk dat Groen de afbouw van het openbaar vervoer "een mooi plan" noemt.

  5. Maar die ene Stadslijn slaat nog grote gaten in het busnetwerk. In tal van wijken, vaak met een groot deel 60-plussers (20%), zal vanaf 2022 geen bus meer rijden. Dit punt werd uitgebreid aangekaart door de Seniorenadviesraad van de Stad die de afbouwplannen fors op de korrel nam. In de Clementwijk, de Don Boscowijk, het Fabiolapark, en de Elisabethwijk, zullen de stadsbussen niet meer passeren. De PVDA blijft opkomen voor een fijnmazig busnet dat alle wijken verbindt met de belangrijkste plekken in de stad. Er is nog meer dan een jaar vooraleer het nieuwe plan wordt ingevoerd. Er is dus nog tijd om dit plan aan te passen.

  6. Overal in Europa kiezen steden voor meer en vaak gratis openbaar vervoer. Kleine, elektrische bussen die randparkings verbinden met het centrum van de stad. Om files en ongezonde lucht te verminderen. Hier kiest de Lijn en het Stadsbestuur (N-VA, Groen en Open VLD) voor minder openbaar vervoer. De PVDA vindt dit een stap terug in de uitbouw van de leefbaarheid van onze stad.

  7. De PVDA pleit voor meer en kleinere elektrische stadsbussen. Indien de Lijn vasthoudt aan zijn plannen dan moet de stad dit zelf in handen nemen en zelf uitbouwen. In de eerste plaats om de basismobiliteit van iedereen te garanderen, zeker de ouderen en ten tweede om de stad leefbaar te houden, files te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren.