PVDA trekt met diverse ‘spitsen’ naar gemeenteraadsverkiezingen

Wordt de PVDA de verrassing van de volgende gemeenteraadsverkiezingen in Sint- Niklaas? Het zou wel eens kunnen. Want de PVDA heeft zich niet alleen in de belangstelling gewerkt met haar succesvolle acties tegen het asbeststort. Ze komt ook met een sterk programma gebaseerd om een zeer ruime bevraging onder de bevolking en met een sterke kandidatenlijst. De PVDA steekt haar ambitie niet onder stoelen of banken: ze wil haar intrede doen in de gemeenteraad van Sint-Niklaas om daar de kritische oppositiestem te laten horen. Ze wil de warme onderstroom in de stad versterken en van onderuit werken aan een stad op mensenmaat, zoals ze ook heeft gedaan rond de asbestproblematiek.

De kandidatenlijst van de PVDA weerspiegelt het karakter van haar partij: sociaal, rechtvaardig en actief. De kandidaten zijn op diverse terreinen actief: in het Actiecomité Asbeststort Dicht, in culturele verenigingen (Singeling, Masereelhuis,…), in het wijkgezondheidscentrum, in buurtwerkingen, in Amnesty International, Hart boven Hart, Plastic Attack, en last but not least binnen de vakbonden. Niet minder dan 7 kandidaten hebben een mandaat binnen de vakbond. Op de lijst staan zowel arbeiders, bedienden als kleine zelfstandigen. Daarmee profileert de PVDA zich duidelijk als de partij van de gewone man die de besparingen meer dan zat is en die ijvert voor een leefbare stad. Op de lijst staan zowel leden van de PVDA als verruimingskandidaten (PVDA+ ).

De PVDA trekt naar de verkiezingen met een aantal spitsen die ze vandaag voorstelt.

JEF MAES – Lijsttrekker, jarenlang actief in de boekenwereld, filmmaker, actief binnen Singeling en binnen het Actiecomité Asbeststort dicht, en scheidsrechter.

CHRIS WAUMAN - Afgevaardigde van de BBTK binnen de verzekeringssector, klimaatactivist en mede-initiatiefnemer van Plastic Attack in Sint-Niklaas

DEBBY BURSSENS – Actief bij een kennisplatform voor duurzame bouwbedrijven, klimaatactiviste en mede-initiatiefnemer van Plastic Attack in Sint-Niklaas. Zij is samen met haar man, Chris Wauman, architecte van het Klimaatplan van de PVDA in Sint-Niklaas

PIETER HEYMANS – verruimingskandidaat - voorzitter en bezieler van het Actiecomité Asbeststort Dicht.
Samen met zijn partner HONG THI HA (ook verruimingskandidate) hebben ze zich het voorbije jaar actief ingezet voor een asbestvrije stad en dat willen ze ook verder mee ondersteunen.

BEN VAN EYNDE – landbouwer en ex-schepen – maakte enkele jaren geleden kennis met de PVDA, werd lid en wil vandaag deze partij mee vooruit helpen vanuit zijn jarenlange sociale bevlogenheid voor de gewone man in de straat.

ISMAIL TAS – Turks/Koerdische Belg, muzikant, actief in het Masereelhuis en vredesactivist in woord en muziek.

HELGA COLLYN – juriste en duivel-doet-al, voogd van vijf minderjarige vluchtelingen zonder ouders, medeoprichter van het wijkgezondheidscentrum De Vlier, actrice bij de cabaretgroep "Awaal Nem", organisator van "Geefpleinen".

RONNY VANDERKELEN –gewezen chemiearbeider bij Lanxess, afgevaardigde van de Algemene Centrale (ABVV) en actief in de beweging rond het behoud van de rechten van bruggepensioneerden (SWT)

TIJN REYNDERS – werkt met mensen met een beperking in Vesta, syndicaal afgevaardigde van de BBTK (ABVV) en mede-initiatiefneemster van de Special Olympics

MATTIAS VAN MEIRVENNE - leraar basiseducatie, actief in het amateurtheater en in Amnesty International.

JAN VANDEPUTTE – gepensioneerd ambtenaar, actief in de seniorencommissie van het ABVV en ACOD, jarenlang PVDA-voorzitter en lijsttrekker van de PVDA in Sint-Niklaas. Hij zal de lijst duwen.

De PVDA werkt aan een team van 41 kandidaten, een combinatie van jongeren en ouderen, mensen van diverse pluimage en achtergrond. Hierbij een overzicht van de tot nu gekende kandidatenlijst, in alfabetische volgorde.

- Berghman Linda
- Burssens Debby
- Collyn Helga
- De Beleyr Etienne
- De Lathauwer Ludwine
- De Nijs Philip
- De Rudder Patrick
- De Rudder Anita
- Flies Raoul
- Goor Annie
- Hakkattout Inara
- Heymans Pieter
- Hofman Martin
- Laureys Ken
- Maes Jef
- Maes John
- Oste Jorien
- Oste Leo
- Reynders Tijn
- Schittekat Marie Paule
- Schrans Monique
- Spruyt Martine
- Tas Ismail
- Tas Aysa
- Thi Ha Hong
- Van Bogaert Danielle
- Van Eynde Ben
- Van Heese William
- Van Meirvenne Jan
- Van Meirvenne Mattias
- Vandeputte Jan
- Vanderkelen Ronny
- Vercauteren Karin
- Volckaerts Rita
- Wauman Chris
- Wuytack Patrick