PVDA steunt de Initiatiefnemers van het referendum over de reinigingsdienst

Vandaag, 1 september, is het exact 5 jaar geleden dat de Sint-Niklazenaars zich uitspraken over de privatisering van de reinigingsdienst in een referendum waar meer dan 10.500 mensen aan deelnamen. Ruim 84 percent van de stemmers koos ervoor de reinigingsdienst bij de stad houden. Tevergeefs want dezelfde dag nog liet het stadsbestuur weten het resultaat van het referendum naast zich neer te leggen.

De initiatiefnemers van het referendum, Patrick De Rudder en Jeannine Meul, laten vandaag in een persbericht weten dat ze de film (Man tegen Macht) die werd gemaakt over de privatisering van de reinigingsdienst in zijn volledigheid online beschikbaar stellen. Verder roepen ze ook op om van burgerparticipatie een echt agendapunt te maken voor de volgende verkiezingen en geen lozebelofte.

De PVDA Sint-Niklaas ondersteunt hun oproep en wil bindende referenda voor echt democratie invoeren in de stad. Ons volledig programma over Democratisch en Transparant bestuur vind je hier.

Het volledige persbericht van Patrick en Jeannine vind je hieronder. De film, Man Tegen Macht, kan je bekijken via deze link.

Persbericht: 5 jaar na het referendum over de reinigingsdienst

Op 1 september 2018 is het dag op dag vijf jaar geleden dat het referendum rond de privatisering van de reinigingsdienst van Sint-Niklaas plaatsvond. De bevolking kon zich uitspreken over de vraag of de reinigingsdienst in publieke handen moest blijven. Ruim 10.500 Sint-Niklazenaren vonden het de moeite waard om hun bed uit te komen en hun stem te laten horen, dit niettegenstaande het feit dat het stadsbestuur er alles aan gedaan had om de mensen het moeilijk te maken om te gaan stemmen. De “mannen van de vuilkar” waren graag gezien omdat ze hun werk goed deden en ook af en toe de mensen die problemen hadden met hun vuilzak een handje toestaken. Ruim 84 procent van de stemmers wilden de reinigingsdienst bij de stad houden. Wat een hoogdag van de democratie moest worden, kende in de late namiddag een dramatische afloop: het stadsbestuur legde de uitslag van het referendum naast zich neer en zette haar plannen om dereinigingsdienst te privatiseren toch door. Vandaag zien we daar de trieste gevolgen van. De mannen die nu achter de vuilkar lopen, moeten daar letterlijk ook lopen. Ze hebben geen tijd om vuil dat gevallen is op te ruimen want de camion raast verder. Vaak beschikken devuilnismannen niet over de nodige veiligheidskledij en moeten ze de straat oversteken, wat al geleid heeft tot incidenten en ongevallen. Deinitiatiefnemers van het referendum kregen gelijk: met de privatisering van deze dienst keren we in de 21ste eeuw terug naar werkomstandigheden uit de 19de eeuw.

We denken dat het voor de stad een echte meerwaarde zou zijn, indien ze opnieuw beschikt over een echte stadsreiniging.

Vandaag heeft iedereen de mond vol over burgerparticipatie. “Mensen zijn mondiger geworden: ze vragen inspraak en betrokkenheid bij wat in hun stad gebeurt,” lezen we in verkiezingsfolders. Vijf jaar geleden waren de mensen ook mondig, maar er werd niet naar hun stem geluisterd. Is het stadsbestuur tot het inzicht gekomen dat ze de foute piste heeft gevolgd door het afwijzen van de uitslag van het referendum? We vrezen dat het enkel loze beloftes zijn.

Om de vijfde verjaardag van het referendum niet geruisloos voorbij te laten gaan, hebben ondergetekenden het initiatief genomen om de film Man tegen Macht, een film over het referendum volledig online te zetten, zodat we onze geschiedenis niet vergeten om niet dezelfde fouten te maken in de toekomst.

Van vzw Singeling, de producent van de film, mogen ze 25 exemplaren van de dvd van de film Man tegen Macht gratis weggeven.

 

Patrick De Rudder en Jeannine Meul 

Initiatiefnemers van het referendum