PVDA stelt voor om twee schepenen minder aan te stellen in Sint-Niklaas

De PVDA Sint-Niklaas roept het nieuw te vormen stadsbestuur op om in de volgende legislatuur twee schepenen minder aan te stellen en het voorbeeld van Zelzate te volgen. 

"Het schrappen van twee schepenzetels betekent een besparing van ruim 150.000 euro per jaar, geld dat kan besteed worden aan de bestrijding van de groeiende armoede in onze stad," stelt Jef Maes, PVDA gemeenteraadslid in het nieuwe stadsbestuur.  "Waarom zou in Sint-Niklaas niet kunnen wat in Zelzate kan, namelijk alle verantwoordelijkheden verdelen onder minder schepenen?"

In Sint-Niklaas is het de traditie om het wettelijk toegestane maximum aantal schepenen aan te stellen. Maar er bestaat geen wettelijke verplichting om daaraan vast te houden. Elk stadsbestuur kan zelf beslissen om minder schepenen aan te stellen. Door twee schepenen minder te installeren, kan het nieuwe stadsbestuur aantonen dat het hen niet om de postjes te doen is, maar dat ze ernstig werk willen maken van de strijd tegen de armoede in onze stad. PVDA Sint-Niklaas voert hierover trouwens een petitieactie met een oproep naar het stadsbestuur om de strijd tegen de armoede als prioriteit nummer één op de agenda te plaatsen de komende jaren. De petitie vind je hier terug.

Met het schrappen van twee schepenen schept men meteen meer financiële ruimte om ernstig werk te maken deze problematiek.