PVDA solidair met de vroedvrouwen van AZ Lokeren

De directie van AZ Nikolaas heeft besloten om de materniteit van het ziekenhuis in Lokeren te sluiten. Hiermee wordt de toekomst van 40 vroedvrouwen erg onzeker. Het personeel betreurt deze beslissing, terecht, en zegt dat ze voor de directie enkel maar pionnetjes zijn die ze willekeurig kunnen verplaatsen. "Bevallen doe je het liefste zo dicht mogelijk bij huis", zegt PVDA-gemeenteraadslid Jef Maes. "De prestatiegeneeskunde waarbij alles rond efficiëntie draait, vertrekt niét vanuit wat het beste is voor de mensen. Wij doen dat wel."

Als PVDA betreuren wij de sluiting van de materniteit ten zeerste en zijn wij solidair met het personeel van de materniteit. Met deze beslissing wordt er ook een sfeer geschapen waardoor de indruk zou ontstaan dat Sint-Niklaas alles naar zich toe wil trekken. Wij vinden het dan ook belangrijk dat het stadsbestuur en de gemeenteraad van Sint-Niklaas hier een duidelijk signaal geeft en zegt dat wij geen vragende partij zijn om deze materniteit te sluiten. Meer zelfs.


Directie AZ Nikolaas misbruikt ziekenhuiswet

Als PVDA vragen wij dat de vertegenwoordigers van de stad in de Raad van Bestuur van AZ Nikolaas erop aandringen om de materniteit in Lokeren open te houden. Strikt genomen is deze sluiting ook niet nodig volgens de nieuwe ziekenhuiswet omdat er in de materniteit nog voldoende bevallingen zijn die het mogelijk maken om deze afdeling open te houden. De directie van AZ Nikolaas misbruikt hier de nieuwe ziekenhuiswet van Maggy De Block om deze beslissing te verrechtvaardigen.

Zorg dichtbij huis is belangrijk, daarom vinden wij het belangrijk dat er ook volwaardige ziekenhuizen zijn in kleinere steden en regio’s. Ook daar is het belangrijk dat de eerste hulp en verloskundige zorg beschikbaar is. Een ziekenhuis is geen bedrijf om geld aan te verdienen, maar een publieke voorziening om mensen beter te maken. Wij willen absoluut vermijden dat er een gezondheidszorg met twee snelheden ontstaat en dat er enkel wordt gekeken naar de hoge kwalitatieve zorg, hoe belangrijk ook.

Bevallen, liefst zo dicht mogelijk bij huis

Maar dat er een verband is met de ziekenhuiswet van Maggy De Block is wel duidelijk. Deze wet verplicht ziekenhuizen om te fusioneren en diensten te centraliseren. Zogenaamde “efficiëntiewinst” gaat hier ten koste van het personeel en de dienstverlening naar de bevolking. Een fout beleid dat absoluut moet omgebogen worden.

In de plaats van het sluiten van afdelingen zou er beter gekeken worden naar het financieringsmechanisme van de ziekenhuizen, dat nog steeds gebaseerd is op het principe van de prestatiegeneeskunde, waardoor soms onnodige onderzoeken gebeuren en onnodige kosten worden gemaakt.  Met de komende samenwerking tussen AZ Nikolaas en het AZ Sint-Blasius van Dendermonde dreigt het verder de foute weg op te gaan. Gaat men daar ook de materniteit sluiten? Wat plant AZ Nikolaas daar?

Dit dreigt echt de verkeerde kant op te gaan. Wij vragen dan ook aan het stadsbestuur om hier de nodige stappen te zetten en aan te dringen op een goede dienstverlening zo dicht mogelijk bij de burger. Voor sommige zaken is gespecialiseerde geneeskunde en verzorging noodzakelijk. Maar dit lijkt ons niet direct het geval voor bevallingen. Dit kan het best gebeuren op locaties zo dicht mogelijk bij de mensen, zodat men geen dertig kilometer moet rijden voordat men in een materniteit terecht kan.