PVDA Sint-Niklaas vraagt uitgebreid steunpakket om de gevolgen van de corona-crisis draaglijk te maken

Het stadsbestuur van Sint-Niklaas kondigde vorige week een aantal steunmaatregelen aan. Een goede aanzet vindt de PVDA. Maar de bevolking zal zeer zwaar worden getroffen door deze crisis. Daarom denkt de PVDA dat het noodzakelijk is om een ruimer steunpakket te voorzien naar alle lagen van de bevolking, gaande van de kleine zelfstandigen, middenstanders, werklozen tot daklozen.

“Onze bijzondere bekommernis gaat uit naar de zwaksten in de samenleving,” stelt PVDA gemeenteraadslid Jef Maes. “Dak- en thuislozen vormen een belangrijke risicogroep. Je moet een dak boven je hoofd hebben om ‘in je kot te kunnen blijven’. Daarom vragen we bijkomende maatregelen voor de thuis- en daklozen om ervoor te zorgen dat zij ook in een veilige omgeving kunnen verblijven.”

De sociale kruidenier De Springplank is gesloten door de corona crisis waardoor de voedselbedeling niet langer kan doorgaan. Zou de stad hier niet kunnen bijspringen en een alternatief uitwerken om noodpakketten aan hulpbehoevenden te bezorgen?

Mensen uit het onderwijs zijn bezorgd dat kinderen die niet over een laptop beschikken, door het online onderwijs dat nu wordt gegeven ter vervanging van het klassikaal onderwijs, in deze crisistijd (nog meer) achterstand zouden oplopen. In Mechelen heeft het stadsbestuur samen met Telenet al een 60-tal laptops samen gebracht. (zie https://www.hln.be/in-de-buurt/mechelen/laptops-en-gratis-internet-voor-leerlingen-uit-kwetsbare-gezinnen~a090adb5/ ).

Het zou fijn zijn mocht zoiets ook kunnen opgezet worden in Sint-Niklaas. Misschien kan ook een oproep gelanceerd worden naar IT-bedrijven om ouder materiaal ter beschikking te stellen.

De huurders van een sociale woningen die nu getroffen worden door de crisis en (tijdelijk) werkloosheid worden kunnen iets geruster ademen mochten zijn uitstel van betaling krijgen voor de huur zolang de crisis duurt.

De federale regering kent twee maanden uitstel toe voor personenbelasting en belasting van bedrijven. Kan een vergelijkbare maatregel niet ook op lokaal vlak genomen worden? Het stadsbestuur zou iedereen uitstel van betaling kunnen geven voor alle facturen (belastingen, retributies e.d. ) die vanuit de stad werden uitgestuurd en dit zolang de crisis loopt. Eenzelfde maatregel werd gisteren uitgevaardigd door het progressieve gemeentebestuur van Zelzate. Waarom zou dit in Sint-Niklaas niet mogelijk zijn?
Het zou de mensen die getroffen worden door de crisis ook heel wat helpen mochten de komende maanden gedurende de lock down geen facturen vanuit stad worden uitgestuurd en al zeker geen deurwaarders worden ingeschakeld voor gezinnen met betalingsmoeilijkheden.

Jef Maes: “Dit pakket van maatregelen sluit perfect aan bij de brede stroom aan solidariteit die er vandaag los komt. Het zou een stevig signaal zijn van het stadsbestuur dat ze niemand in de steek laat in deze moeilijke tijden.”

 

 

Foto bovenaan door: Ken Laureys