PVDA pleit voor wekelijkse ophaling van gft

Sinds verschillende jaren wordt in de zomer het restafval wekelijks opgehaald, gezien de warmte en mogelijke stankhinder, wat voor ongemak kan zorgen. Maar nu steeds meer organisch afval via gft wordt ingezameld is de vraag: waarom wordt de groene gft-container in de zomer niet wekelijks opgehaald? Heel wat zaken die kunnen rotten en dus geur en ongedierte gevoelig zijn, komen nu in de gft-container terecht. Daarom stelt de PVDA Sint-Niklaas voor om vanaf de maand augustus de ophaling van de gft-container wekelijks te organiseren. Via de pers en social media is het zeker mogelijk om dit snel te communiceren naar de bevolking. “De voorbije weken zijn er tal van mensen die hebben aangedrongen om dit aan te kaarten bij de verantwoordelijke instanties,” schrijft PVDA gemeenteraadslid Jef Maes in een mail aan de verantwoordelijken van MIWA.

De PVDA dringt ook aan om nauwgezetter tewerk te gaan bij de lediging van de containers. Jef Maes: “Diverse mensen signaleren mij problemen bij de lediging van de gft-containers. Zo is het deze week gebeurd dat in de Van Naemenstraat quasi heel de straat besmeurd is geraakt door afval dat naast de camion is beland (zie foto's in bijlage). Buurtbewoners die dit telefonisch hebben gemeld, kregen als antwoord dat er niemand beschikbaar was om dit op te ruimen. In het verleden, toen de reinigingsdienst een stadsdienst was, werd dit consequent door de stadswerkmannen opgeruimd. Het lijkt ons ook logisch dat dit tot de taak van de privé-ophaaldienst behoort. Waarom gebeurt dit dan niet? Staan zijn zodanig onder tijdsdruk dat ze hier geen aandacht voor (kunnen) hebben?” Buurtbewoners hebben de smurrie dan maar zelf opgeruimd (ja, er is nog burgerzin bij onze inwoners). Maar het kan toch niet de bedoeling zijn dat dit altijd zo verloopt. Wie vervuilt moet opruimen, lijkt ons een fair principe.

De PVDA dringt aan om de privé ophaaldienst er toe te verplichten om dezelfde service te leveren als vroeger door de stadsdiensten gebeurde.
In tal van straten is het ook zo dat de afvalcontainers niet terug op hun plaats worden gezet. Mensen moeten hun container soms heel ver gaan zoeken. Als van de inwoners gevraagd wordt om de containers mooi tegen de gevel te plaatsen, dan verwachten de Sint-Niklazenaars dat ze hun container daar ook mooi terugvinden en niet een pak huizen verder. Voor heel wat mensen met kinderwagens of rolstoelen is het vandaag de dag vaak slalommen tussen de afvalcontainers op de voetpaden. Een probleem dat de PVDA al heeft gesignaleerd op de gemeenteraad. “Hoe gaat u er voor zorgen dat gebruikers van kinderwagens en rolstoelen het voetpad probleemloos kunnen blijven gebruiken wanneer de afvalcontainers buiten staan?” vraagt raadslid Jef Maes aan de verantwoordelijken van MIWA.

"Zijde van Sinnekloas, dan klapte over vuilzakken vandoag... Dat lees je nu op social media. Het toont aan dat de bezorgdheid van de inwoners over het goede verloop van de huisvuilophaling groot is.” Voor tal van vragen en problemen willen ze aankloppen bij MIWA, maar dat lukt niet zo gemakkelijk. De telefoonnummers zijn heel lang bezet of onbereikbaar. Dat wordt door de bezorgde burgers niet echt geapprecieerd. De PVDA vraagt dat er terdege rekening wordt gehouden met de bezorgdheden van onze inwoners.