PVDA pleit voor een mobiel recyclagepark in Sint-Niklaas

PVDA vraagt aan het stadsbestuur om in Sint-Niklaas, in navolging van andere steden, een mobiel recyclagepark op te zetten. In zo’n mobiel containerpark kunnen bewoners terecht met spullen waarmee ze anders naar een gewoon recyclagepark moeten. Uiteraard kan dit enkel voor kleine, draagbare hoeveelheden. Op die manier kunnen mensen zonder auto ook gemakkelijker hun spullen laten recycleren en zorgen we ervoor dat nog minder afval bij het restafval terecht komen. Het bevordert dus het sorteren en ontmoedigt het sluikstorten.

Steeds meer steden en gemeenten zijn de voorbije maanden gestart met het opzetten van een mobiel containerpark. Bewoners kunnen in zo’n mobiel containerpark terecht met spullen waarmee ze anders naar een gewoon recyclagepark moeten. Ze moeten hiervoor niet betalen. Uiteraard brengen ze enkel kleine, draagbare hoeveelheden. Overal waar men met de auto naar zo’n mobiel park komt, wordt men verwezen naar het gewone recyclagepark. IVAREM was de eerste om het te testen op de markt van Duffel begin 2020. Ook in Antwerpen is men er recent mee gestart en ook Gent en Leuven zijn er voor de vakantie mee gestart.

PVDA gemeenteraadslid Jef Maes vindt dit een goed idee en pleit ervoor om dit ook in Sint-Niklaas op te starten: “Niet iedereen heeft een auto, en dus ga je met zo’n mobiel recyclagepark naar de mensen toe. In Duffel is het mobiele containerpark elke week aanwezig op de markt. In Antwerpen is er een mobiele container die de belangrijkste wijken van de stad aandoet en elke weekdag op een andere plek staat. In Gent is men gestart aan de Watersportbaan en wil men na de zomer de verschillende wijken in trekken. De eerste test was blijkbaar een overweldigend succes.”

Een mobiel recyclagepark betekent meer dienstverlening en zorgt ervoor dat er nog minder afval bij het restafval terecht komen. Het bevordert het sorteren en je haalt nog meer klein afval uit de afvalcontainer. Het gaat over zaken als kurk, klein elektro, kalk, gips en porselein, frituurolie en -vet, batterijen, kaarsresten, klein sloophout en nog andere zaken die de mensen in een draagtas of boodschappentrolley mee naar de inzamelplaats kunnen brengen. Mensen vinden het soms niet de moeite om naar het containerpark te gaan en vooral oudere mensen durven het dan wel eens in hun restafval stoppen. Met zo’n mobiel recyclagepark kunnen we de bezoekers ook informeren en sensibiliseren over het correct sorteren van materialen.

Door het de mensen nog makkelijker te maken hun afval aan te bieden, ontmoedig je ook het sluikstorten, een probleem waar we ook in Sint-Niklaas jammer genoeg steeds meer mee te kampen hebben. We moeten met z’n allen proberen dit terug te dringen en de mobiele containerparken halen blijkbaar ook op dat vlak een positief resultaat. In Gent zet men het mobiel recyclagepark ook extra in op locaties met een reële sluikstortproblematiek.

Jef Maes: “Een mobiel recyclagepark kan een deeltje van de oplossing zijn en is alvast een argument om het illegaal dumpen van afval te ontkrachten. Ook bij ons kan dit nieuwe initiatief extra ingezet worden in sluitstort gevoelige buurten, zodat het ook sterk ontradend kan werken.”

Overal waar deze projecten zijn opgestart, zijn de reacties zeer positief. Daar zal PVDA gemeenteraadslid Jef Maes op de volgende gemeenteraad voorstellen dat het stadsbestuur samen met MIWA een gelijkaardig project opzet in Sint-Niklaas en omgeving.

Persartikels over mobiele recyclageparken in andere gemeenten:

https://www.ivarem.be/mobiel-recyclagepark

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/07/15/mini-recyclagepark-gaat-van-wijk-naar-wijk-in-antwerpen/

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200604_04981359