PVDA pleit voor drastische aanpak van armoede in Sint-Niklaas

Uit de kansarmoede-index van Kind en Gezin blijkt dat steeds meer kinderen in Sint-Niklaas in armoede opgroeien: ondertussen is dat 1 op de 4 kinderen. Daarom lanceert PVDA Sint-Niklaas een petitie tegen armoede samen met enkele opvallende verbetervoorstellen en roept ze  het stadsbestuur op om armoede als prioriteit nummer 1 aan te pakken.

De huidige maatregelen tegen armoede van het stadsbestuur zijn een doekje voor het bloeden. PVDA wil dat het stadsbestuur mensen in armoede au sérieux neemt en lanceert vandaag haar petitie tegen armoede.

Meer armoede in binnenstad én de deelgemeenten

Volgens de partij wordt het hoogtijd dat de stad van de strijd tegen armoede prioriteit nummer 1 maakt. Het aantal arme kinderen in de binnenstad is ondertussen gestegen tot 1 op de 4 kinderen (van 23,1% in 2016 naar 26,3% in 2017). Over alle deelgemeenten heen – Sint-Niklaas, Sinaai, Nieuwkerken-Waas en Belsele – is er een stijging van 19,6% naar 22%. Onaanvaardbaar zegt de partij. Nochtans kan de stad het verschil maken. Vooreerst door het probleem niet weg te wuiven. Ten tweede door effectief beleid te voeren en niet enkel aan symptoombestrijding te doen. Een kansenpas is ‘origineel’ en zorgt voor inclusie, maar zal de armoede niet verminderen. Hetzelfde geldt voor de enige armoedebestrijdingsmaatregel van minister Homans: de 1 euro maaltijd.

Jobs voor mensen in armoede

Wat dan wel? PVDA stelt volgende maatregelen voor op basis van input van middenveldorganisaties zoals Polslag:  1000 extra sociale woningen, arme mensen automatische rechten toekennen en hen niet langer afsluiten van elektriciteit en water. We willen ook, bij gebrek aan actie van de Vlaamse regering, een stedelijk huurprijzenraster en huurpremie. Daarnaast doen we wat elke federale regering reeds heeft beloofd, maar nooit omzet in beleid:  we trekken het leefloon op tot de armoedegrens via een stedelijke financiële steun. PVDA wil ook inzetten op kwalitatieve jobs en tewerkstelling bij de stad zelf. Door het beleid van het stadsbestuur zijn de laatste jaren heel wat jobs, vooral voor laaggeschoolden, verdwenen. Wij willen o.a. de reinigingsdienst opnieuw openbaar maken, stedelijke herstelateliers en een spullenbibliotheek oprichten, openbare en duurzame auto- en fietsdeelsystemen, enz. Leven in armoede is geen keuze, maar het is wel een keuze van de stad of ze mensen in armoede daadwerkelijk wenst te helpen of aan hun lot overlaat. De huidige maatregelen tegen armoede van het stadsbestuur zijn een doekje voor het bloeden.

PVDA Sint-Niklaas is verbaasd dat OCMW-voorzitter Kris Van der Coelden de oorzaak van de stijging legt bij de amper 500 vluchtelingen die onze stad sinds 2016 rijker is. (zie DM 13/06/2018) Hij praat hiermee minister Homans naar de mond die gisteren hetzelfde verklaarde. Los van het feit dat hun aantal verwaarloosbaar is op een totaal van 76.028 inwoners, is armoede-expert Wim Van Lancker (KU Leuven) duidelijk in zijn adviezen: niet de vluchtelingen maar het beleid is de oorzaak. De cijfers van Kind & Gezin bevestigen dat ook de kansarmoede bij kinderen met Belgische ouders stijgt in Sint-Niklaas van 6,2% naar 7,9%. PVDA wil dat het stadsbestuur mensen in armoede au sérieux neemt en lanceert daarom vandaag haar petitie tegen armoede.

 

 

Bron: https://www.kindengezin.be/cijfers-en-rapporten/cijfers/kansarmoede/gemeentelijk-niveau/