Een neoliberale coalitie in Sint-Niklaas: nog meer asociale maatregelen?

De PVDA betreurt dat er een neoliberale coalitie wordt gevormd in Sint-Niklaas. Dat Groen op economisch vlak steeds meer en meer de neoliberale kaart trekt, was al duidelijk. Maar dat Groen nu met Open VLD en NVA samen gaat om een rechtse coalitie te vormen, verbaast de PVDA ten zeerste

NIeuw PVDA-verkozene Jef Maes: "We vrezen dat deze nieuwe beleidsploeg nog meer de asociale weg zal inslaan. Gaat dit bestuur de armoede aanpakken en zorgen voor betaalbaar wonen met meer sociale woningbouw en een harde aanpak van de leegstand en verkrotting? Meer zuurstof, maar voor wie? Nog meer besparen en tewerkstelling afbouwen? Gaan de projectontwikkelaars verder ongestoord alle groene plekjes kunnen volbouwen? Elk beleid, ook een stadsbeleid, is nooit 'neutraal' want het gaat over fundamentele keuzes: wie geef je de voorrang? Projectontwikkelaars of bezorgde burgers? Prestigeprojecten of zorg voor de zwaksten?” 

De PVDA is ook benieuwd wat de progressieve krachten binnen Groen ervan denken dat hun partij samen met Open VLD en N-VA een neoliberale coalitie vormt in Sint-Niklaas. Hun meerderheid is ook erg krap. Het kan dus nog spannend worden de komende tijd. De PVDA zal met zijn volle gewicht en met de steun van meer dan 2160 mensen een sociale en echt groene oppositie voeren. Jef Maes: “Dit bestuur mag er van op aan dat wij voor de nodige peper en zout gaan zorgen in de debatten. Samen met iedereen die opkomt voor een sociale en solidaire stad op mensenmaat!"