PVDA onthult: indirecte belastingen met 18% gestegen op 5 jaar tijd.

PVDA Raadslid Jef Maes stelde bij de bespreking van de budgetaanpassingen voor 2019 vast dat vooral de indirecte belastingen fors zijn gestegen. Schepen van financiën Buysrogge ontweek tot twee maal toe de vraag, maar de cijfers zijn volgens Jef Maes erg duidelijk. Sommige taksen stegen zelfs meer, zoals de gemeentelijke saneringsbijdrage die zelfs met 62% steeg. “Een asociale belastingpolitiek en totaal foute keuzes”, fulmineerde de PVDA op de laatste gemeenteraad.

Het Stadsbestuur legde bij het begin van de vorige legislatuur de stijging van de indirecte belastingen vast op NIET MINDER DAN 18%! Indirecte belastingen zijn sociaal onrechtvaardige belastingen, want ze treffen eerder de lage inkomens dan de hogere inkomen. Tegenover die stijging van 18% staat dat de index in dezelfde periode slecht met 8,4% is gestegen. De indirecte belastingen moesten dus met 10% meer stijgen dan de index. “Zijn de indirecte belastingen dus effectief met 18 % gestegen of zijn ze nog meer gestegen?” vroeg Jef Maes op de laatste gemeenteraad voor de vakantie. Schepen Buysrogge ontweek tot twee maal toe de vraag en wilde enkel kwijt dat het de bedoeling is om alle indirecte belastingen in de komende legislatuur tegen het licht te houden en zo nodig te herzien. Raadslid Jef Maes kwam wel met concrete cijfers naar boven. De inkomsten voor de stad uit de gemeentelijke saneringsbijdrage van het water is sinds 2013 met 62% gestegen: van 3,2 miljoen euro naar 5,2 miljoen euro. Zoiets tikt natuurlijk veel meer door bij mensen met een laag inkomen dan mensen met een hoger inkomen. Jef Maes: “Een verhoging van de indirecte belastingen met 18% of meer, vinden wij een totaal asociale belastingpolitiek en een totaal foute keuze.”

Daarnaast zien we ook een andere belangrijke tendens die voor een asociale situatie zorgt, nl. het feit dat het aantal eenmansvennootschappen de pan uit swingt. We denken hier aan managementvennootschappen e.d. Deze tendens is aangewakkerd door de daling van het belastingtarief voor vennootschappen van 33 naar 25% . Eén enkel tarief terwijl elke loon- en weddetrekkende een hogere gemiddelde aanslagvoet betaalt dan 25%. Hiermee betaalt een kuisvrouw in het stadhuis meer dan bv. een dokter-specialist met een eenmansvennootschap. Dit ondergraaft niet alleen de inkomsten van steden en gemeenten, het is ook sociaal onrechtvaardig. “De combinatie van een onverantwoord budgettair carcan vanuit Europa en de uitholling van de belastinginkomsten door de eenmansvennootschappen (die geen gemeentebelastingen betalen) zorgt van een onhoudbare situatie voor de gemeentelijke financiën.” De PVDA stelt dan ook voor dat steden en gemeenten een percentage verkrijgen uit de belastinginkomsten van eenmansvennootschappen. “We vragen dat het stadsbestuur aandringt bij de hogere overheden om hier snel werk van te maken, zodat de belastingen op een eerlijker, sociale manier worden verdeeld.” Alles wijst er op dat de aangekondigde belastingvermindering een vestzak-broekzak operatie wordt en dat de belastingvermindering gaat gecompenseerd worden door hogere indirecte belastingen en niet door een hogere bijdrage van diegenen met een dikkere portemonnee.