PVDA legt praktijktesten opnieuw op tafel in Sint-Niklaas

Een jaar nadat PVDA gemeenteraadslid Jef Maes een voorstel voor praktijktesten op de agenda van de gemeenteraad zetten, legt hij het voorstel opnieuw op tafel. Jef Maes: “Toen waren blijkbaar niet alle geesten al rijp. Vandaag is er heel wat veranderd in de wereld. Wereldwijd zijn er momenteel anti-racisme betogingen. Ook in Sint-Niklaas is er een generatie die discriminatie en racisme niet langer pikt. Hun stem wil ik met dit voorstel ook laten horen in de gemeenteraad.”

Praktijktesten zijn een effectief middel om discriminatie op de woonmarkt aan te pakken. Steeds meer centrumsteden voeren praktijktesten in: Brussel, Gent, Mechelen, Antwerpen …. Daar waar deze testen worden ingevoerd is er een significante daling van de discriminatie op de woonmarkt. Uit een nieuwe studie van de VUB blijkt dat praktijktests wel degelijk effect hebben. In Gent, de stad die ze in 2015 als eerste invoerde op de woningmarkt, bleek oorspronkelijk 26 procent van de makelaars te discrimineren op basis van afkomst. In 2019 was dat gedaald naar 14 procent. “Bij de makelaars die al minstens vijf jaar actief zijn in Gent, en die dus proactief getest werden, is dat amper 8 procent”, zegt VUB-professor Verhaeghe. “Dat betekent dat het algemene klimaat in Gent veranderd is”, aldus de professor.[1] Jef Maes: “In academische middens is iedereen het er over eens dat praktijktesten de beste manier zijn om discriminatie tegen te gaan. Waarom volgen we ook op dit terrein de experten niet, zoals we gedaan hebben tijdens de corona-crisis?”

Ook in Sint-Niklaas discriminatie

Racisme en discriminatie pak je aan met plannen en middelen, niet alleen met voornemens en sensibilisering. Iedereen weet dat er grote immokantoren zijn in Sint-Niklaas die discrimineren op de woningmarkt. Unia heeft in 2017 60 dossiers van discriminatie geopend in Sint-Niklaas. Daarmee is Sint-Niklaas na Gent de stad met de meeste dossiers bij Unia binnen de provincie Oost-Vlaanderen. Bijna 30% van deze dossiers ging over woondiscriminatie. En dit vormt slechts het topje van de ijsberg want niet iedereen die zich gediscrimineerd voelt, doet aangifte. 

Heel wat mensen signaleren ons feiten en voorvallen op het vlak van discriminatie op de woonmarkt in Sint-Niklaas. Mensen met beperkte financiële middelen worden vaak achtergesteld. Mensen met een andere kleur of buitenlandse naam krijgen al te vaak de melding dat het huis of appartement al is verhuurd, zelfs al hebben ze voldoende financiële middelen. Als je dan arm bent en een andere origine hebt, dan wordt je vaak dubbel gediscrimineerd. Het wordt tijd dat daar verandering in komt.

Vorig jaar gaf schepen Henne aan dat je de hardnekkige overtreders niet van gedacht doet veranderen en dat je alle makelaars, ook diegenen die in eer en geweten hun werk proberen te doen, de kast op jaagt. De feiten in andere steden bewijzen dat de praktijktesten wel resultaten opleveren en hardnekkige overtreders hier wel degelijk rekening mee houden. De praktijk toont ook aan dat bonafide makelaars deze testen helemaal niet slecht genegen zijn en liefst ook geen cowboys zien die de situatie in de woonmarkt verzieken. Dit is helemaal geen confrontatiestrategie die wij voorstaan, maar wel een strategie die verandering nastreeft. De schepen gaf toen ook aan dat de stad een duidelijk engagement wil aangaan om hierrond actie te ondernemen. “Wat is hier het voorbije jaar aan acties ondernomen? Heb ik iets gemist?”, vraagt het PVDA raadslid zich af.

Geeft Sint-Niklaas wel duidelijk signaal?

We staan op een historisch keerpunt. Gaan wie die kans grijpen om in onze stad een duidelijk signaal te geven dat we ons afzetten tegen elke vorm van discriminatie en racisme of gaan we deze kans opnieuw laten liggen? Als je in volle lockdown op een bankje ging zitten, kreeg je onmiddellijk een GAS-boete. Maar als het gaat om discriminatie die de samenleving van binnenuit blijft verzieken, houdt men al meer dan 10 jaar hardnekkig vast aan “sensibilisering”? Door niets te doen zijn we als stedelijke overheid medeplichtig aan structureel racisme en discriminatie. Het is op zijn minst schuldig verzuim. Jef Maes: “Ik wil geen politiek spelletje spelen. Het enige wat ik wil is dat er wel degelijk iets verandert in onze stad op het vlak van discriminatie. Dat de nieuwe generatie eindelijk op gelijke voet wordt behandeld, in eerste instantie op de woningmarkt, maar ook op andere domeinen.”

Racisme heeft geen plaats in onze stad. Knappe actie van Sint-Niklase jongeren 👏✊ Wij leggen praktijktesten tegen discriminatie op de huurmarkt terug op tafel en vragen naamsverandering voor de Leopold II laan.

Posted by PVDA Sint-Niklaas on Sunday, June 7, 2020

[1] https://www.demorgen.be/nieuws/onderzoek-bewijst-dat-praktijktests-op-de-huurmarkt-werken-waar-is-vlaanderen-bang-voor~b1998035/