PVDA: als we nu de gemeenteraad niet live gaan streamen, wanneer dan wel?

De gemeenteraad van Sint-Niklaas is in april vroegtijdig moeten stopgezet worden. Dit omdat door de avondklok de zitting niet meer door het publiek kon gevolgd worden. De regels van de Vlaamse Overheid schrijven voor dat er dan een videostreaming moet zijn van de gemeenteraad om de openbaarheid te garanderen. Een audiostreaming, zoals nu gebeurt, is niet voldoende. PVDA-gemeenteraadslid Jef Maes dient dan ook zijn voorstel tot het live streamen van de gemeenteraad opnieuw in bij de volgende gemeenteraad. “Als we nu de gemeenteraad niet live gaan streamen, wanneer dan wel?”

Voor de PVDA is het belangrijk dat de gemeenteraad zijn bevoegdheid over de communicatie met de bevolking zelf ter harte neemt. Jef Maes: “Dit is een voorstel dat puur gaat over democratie en participatie en om de bevolking in staat te stellen om de besluitvorming in de stad te volgen. Wij zijn op dat vlak allesbehalve een pionier in Sint-Niklaas, want de live streaming bestaat reeds jaren in tal van steden. Meer zelfs, het is de nieuwe standaard aan het worden.” Steden als Antwerpen, Gent, Mechelen, Kortrijk, Oostende …. verzorgen al jarenlang een live streaming van de gemeenteraad. Als we zien hoeveel geld er gaat naar studie- en andere communicatiebureaus, dan is de kost voor deze vorm van participatie werkelijk peanuts.

Op de gemeenteraad van januari 2019 lanceerde de PVDA voor het eerst hun voorstel. Het kwam toen niet tot een stemming omdat zowel de burgemeester als de schepen van participatie, Bart De Bruyne, beloofden om zelf een voorstel op tafel te leggen. Tien maanden later was er nog altijd geen voorstel rond het streamen van de gemeenteraad en zette raadslid Maes het opnieuw op de agenda. Bij wijze van ludiek protest organiseerde de PVDA zelf een live verslaggeving vanuit de gangen van het stadhuis (zie foto).

In deze corona-tijden, al dan niet met een avondklok, is het steeds meer gebruikelijk om online informatie te delen en online vergaderingen te organiseren. Het merendeel van de gemeenteraadsleden volgen de zitting trouwens ook online. De toegang tot informatie over het reilen en zeilen van de stad moet voor alle inwoners gegarandeerd worden op een toegankelijke manier. “Het is zeer belangrijk dat de inwoners van onze stad de beslissingen en discussies in de gemeenteraad zo gemakkelijk mogelijk kunnen volgen”, volgens raadslid Maes. “Zelfs nu de avondklok niet meer geldt, is het niet wenselijk om met veel publiek in de raadszaal plaats te nemen.”

Nu de situatie ons bijna verplicht om de gemeenteraad live te streamen groeit de consensus om hier eindelijk werk van te maken. Jef Maes: “De oppositiepartijen zijn al voor, hopelijk groeit er nu ook bij de meerderheidspartijen het besef dat iedereen erbij gebaat is dat de inwoners van de stad ten volle op de hoogte zijn van wat in de gemeenteraad wordt besproken.”