Privatisering parkeertoezicht? Slecht voor de portemonnee én de stadskas

SINT-NIKLAAS – Als enige partij stemde PVDA op de gemeenteraad tegen de privatisering van het parkeertoezicht. “Bijna altijd leidt privatiseren tot hogere tarieven, krijg je een heksenjacht op foutparkeerders en worden minder mobiele mensen vaker het slachtoffer van onterechte parkeerboetes”, zegt Chris Wauman, kersvers gemeenteraadslid van de linkse partij.

Kersvers PVDA-gemeenteraadslid Chris Wauman pleitte er op de gemeenteraad voor om het parkeertoezicht in openbare handen te houden. Zijn onderzoek bracht heel wat gegronde redenen aan: “In alle steden waar het parkeertoezicht is uitbesteed, zijn de tarieven de hoogte in gegaan. Het financiële plaatje wordt de motor en niet de leefbaarheid en de verkeersveiligheid. Dat leidt tot absurde situaties zoals 1.500 wagens die onterecht een boete krijgen, mensen met een handicap die de pineut zijn, en kosten die aangerekend worden nog voor aangetekende brieven zijn verstuurd.”

Het gevaar bestaat ook dat de binnenstad nog meer leegloopt en dat mensen niet meer in het centrum gaan winkelen maar nog meer naar de baanwinkels of het shopping center trekken om daar te winkelen omdat ze daar gratis kunnen parkeren. “Betaalbaar parkeren in het centrum is in het belang van de lokale handelaars,” stelt Wauman. “De stad Hasselt, ook onder N-VA-bestuur, maakte vorig jaar parkeren drie keer zo duur. Een marktbezoek van twee uur kost je daar zes euro. Voor veel mensen is dat veel geld.”

Scanwagens zorgen voor driemaal meer boetes

De stad Sint-Niklaas voorziet in de concessie de inzet van scanwagens. Overal leidt dat tot drie keer zoveel parkeerboetes! In Genk kregen in twee maanden tijd niet minder dan 28.000 mensen een boete in de bus, drie keer zoveel als het jaar voordien. In Charleroi delen de scanwagens zowat 40 boetes per uur uit. En opvallend: één op de tien boetes zijn onterecht, want zo’n scanwagen merkt niet het onderscheid tussen een geparkeerde wagen en iemand die even langs de kant staat. “Is het de bedoeling om de mensen in Sint-Niklaas het geld uit de zakken te kloppen door dubbel zoveel boetes uit te schrijven?” vroeg raadslid Wauman aan schepen Hanssens. Een N-VA-raadslid repliceerde dat mensen een onterechte boete altijd kunnen betwisten. “Mensen krijgen hun boete pas drie weken later in de bus en kunnen vaak niet meer controleren en bewijzen dat die boete onterecht is,” antwoordde Chris Wauman.

Er zijn al heel wat juridische procedures opgestart naar aanleiding van de scanwagens. Zo won onlangs een burger met een boete zijn beroep omdat de scanauto niet per se het verschil maakt tussen een paar minuten stoppen en daadwerkelijk parkeren. In Luik legden de scanwagens tussen 21 november en 3 december 2021 na een storing een boete op aan 1.500 wagens die toch reglementair geparkeerd stonden.

Negatief advies van de Hoge Raad voor Personen met Handicap

Voor mensen met beperkte mobiliteit is zo’n scanauto een serieus probleem. De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap verzet zich in een advies van maart 20201 heel sterk tegen scanauto's op grond van de antidiscriminatiewetgeving op zowel federaal als Europees niveau. Niet alle mensen met een gehandicaptenkaart hebben zelf een auto: ze doen een beroep op derden en leggen dan de kaart in de wagen. In sommige gemeenten moet men zich dan verplicht registreren. Tegelijk stelt men vast dat de politie niet langer controleert of deze plaatsen onterecht worden ingenomen. De Raad is ook van mening dat het Franse voorbeeld waarbij mensen met een mobiele beperking een deel van de dag gratis moeten kunnen parkeren op elke openbare plaats, ook in België moet worden toegepast. Maar zo'n beleid is alleen mogelijk als de controle gebeurt door ambtenaren en niet via automatische controle door scanauto's.

In het zog van de scanwagen krijg je ook nog de schuldindustrie. Want wanneer iemand zijn boete betwist en niet tijdig betaalt, dan komen de rappels met daarbij de extra kosten. In Aalst was het zelfs zo erg dat de lokale private partner reeds bij de eerste aanmaning 15 euro kosten aanrekende zonder dat die aanmaning aangetekend verstuurd werd.

Bij de uitbating van de parkeerplaatsen moet er volgens de PVDA geen winst worden gemaakt om uit te delen aan de aandeelhouders, maar moeten de inkomsten volledig naar de stad gaan om de mobiliteitsplannen te realiseren. “Geen race voor zoveel mogelijk boetes, maar een beleid dat parkeren goed, menselijk en ordentelijk laat verlopen in onze stad,” stelde Wauman (PVDA). Schepen Hanssens antwoordde dat de private partner moet aantonen dat hij al deze problemen kan ondervangen. Wordt vervolgd.

 

 

http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02020-04.html