Privatisering parkeerbeleid: een cadeau voor de privé, de factuur voor de Sint-Niklazenaars

Het stadsbestuur gaat het parkeerbeheer in Sint-Niklaas uitbesteden aan een privébedrijf. “Het is een gigantisch cadeau van honderdduizenden euro's, betaald door de gewone mensen,” stelde PVDA gemeenteraadslid Jef Maes in de gemeenteraad. De PVDA was de enige partij die tegen stemde.

Het volledige parkeertoezicht in heel de stad wordt volledig uit handen gegeven aan een privébedrijf. En wat vraagt het stadsbestuur in ruil? Een parkeergebouw aan het Zwijgershoekje (dat de stad eventueel zelf na 12 jaar verder moet afbetalen), een verkeersgeleidingssysteem, en het verder afbetalen van de huidige parkeermeters.

De PVDA vindt dat het parkeerbeleid een essentiële taak is van de stad en dat dit niet in handen moet gegeven worden van een privébedrijf. Ook op financieel vlak is de stad er beter af om het in eigen beheer te houden. Voor de duidelijkheid berekenen we kosten en opbrengsten op jaarbasis (omdat de afbetaling van het gebouw veel verder loopt dan de concessie van 12 jaar):

Inkomsten voor privébedrijf

€/jaar

Kosten voor privébedrijf

€/jaar

straatparkeren

1.400.000

Parkeergebouw

85.000

inkomsten parkeergebouw

60.000

Onderhoud

100.000

 

 

Parkeergeleidingssysteem

55.000

 

 

Afbetalen parkeermeters

100.000

 

 

Personeelskost parkeerwachters

500.000

Totaal inkomsten (jaarlijks)

1.460.000

Totaal onkosten (jaarlijks)

840.000

De concessievergoeding die het privébedrijf aan de stad zal betalen is nog niet gekend.

Conclusie: de jaarlijkse winst voor het private parkeerbedrijf bedraagt ettelijke honderdduizenden euro’s.

Meer parkeer- en gasboetes

Bovendien zullen de inkomsten nog groter zijn, omdat er veel een scherpere controle zal zijn door de professionele parkeerwachters! Dus massa’s meer parkeerboetes voor de bevolking! Dat merken we in andere steden waar het parkeerbeheer geprivatiseerd is geworden. Bijvoorbeeld in Genk: daar is het aantal parkeerboetes sinds de privatisering verdrievoudigd! Dat komt o.a. door het inzetten van scanauto’s. Dat systeem geeft heel wat fouten en zorgt voor heel wat wrevel bij de bevolking. Is het dat wat het stadsbestuur voor ogen heeft? De mensen zullen het rap merken, dat het geprivatiseerd is: voor het minste foutje een parkeerboete! Om dan nog te zwijgen over de mogelijke stijging van de tarieven die het stadsbestuur in het vooruitzicht heeft gesteld. Allemaal ten bate van de privé-partner.

De PVDA vindt dat de stad geen cadeaus moet uitdelen aan de privé en dat het parkeerbeheer in openbare handen moet blijven. En dat is best haalbaar, ja zelfs winstgevend.

Het stadsbestuur maakt zich sterk dat ze de huidige 1,4 miljoen euro aan inkomsten verder zal ontvangen. Enerzijds via de concessievergoeding en anderzijds door extra inkomsten uit gasboetes. Want de huidige parkeerwachters blijven in dienst en worden omgeschoold tot gasambtenaren met als opdracht om meer gasboetes uit te schrijven. Voor het minste ga je in de toekomst, als je pech hebt, een gasboete aangesmeerd krijgen. Sint-Niklaas is dus regelrecht op weg om een strafstad te worden.

Cadeau voor privé, kosten voor inwoners

Het stadsbestuur wil dus een gigantisch cadeau te doen aan een privé-parkeerbedrijf, eentje met een gouden strik errond om anderzijds de rekening te presenteren aan de bevolking. Want die gaat er twee keer voor betalen: één keer via meer parkeerboetes en anderzijds via veel meer gasboetes.

En ja, wij willen zoveel mogelijk vermijden dat mensen hun wagen in de stad parkeren en zeker niet foutparkeren. Maar daarvoor moet versneld gewerkt worden aan voldoende bewonersparking en randparkings en moet er voldoende openbaar vervoer zijn, pendelbussen die de binnenstad verbinden met de randparkings. Maar een beleid dat de stadsbussen schrapt staat hier haaks op.

En wie zich niet aan de regels houdt moet aangepakt worden. Maar dit moet op een menselijke manier gebeuren. De manier waarop dit vaak gebeurt door privé-parkeerbedrijven wekt veel ergernis op in steden waar het parkeerbeheer al geprivatiseerd is. Daarvoor willen wij niet kiezen in Sint-Niklaas.

De PVDA was de enige partij die tegen dit plan stemde.