Privatiseren parkeertoezicht: krijgen wij een kruising van Big Brother en Speedy Gonzalez?

Het stadsbestuur wil het parkeertoezicht uitbesteden aan een privébedrijf. De PVDA stelt voor om dit in openbare handen te houden. Volgens de PVDA moeten de inkomsten uit parkeren niet uitgedeeld worden aan aandeelhouders, maar bij de stad blijven. De PVDA wil ook geen race voor zoveel mogelijk boetes, maar een menselijk beleid dat parkeren goed en ordentelijk laat verlopen, zonder winstoogmerk. En zeker zonder scanwagens, de kruising tussen Big Brother en Speedy Gonzales.

PVDA gemeenteraadslid Jef Maes pleitte op de gemeenteraad van februari ll. ervoor om het parkeertoezicht in publieke handen te houden en niet te privatiseren. “Volgens ons moet het parkeerbeleid erop gericht zijn om te zorgen dat de stad leefbaarder wordt. Met een privébedrijf dat toezicht houdt, lopen we het risico dat het financiële aspect de overhand haalt. Parkeerinkomsten moeten naar de stad terugvloeien en niet naar de aandeelhouders van een privébedrijf”.

Er zijn de voorbije maanden en jaren al heel wat artikels verschenen en reportages gemaakt over mistoestanden bij private parkeerbedrijven. Parkeerwachters die hun targets moeten halen en daarom echt moeite gaan doen om maximaal te beboeten enz… De PVDA vreest dat winst maken door boetes uit te schrijven de motor zal worden van het beleid.

Schepen, schrap die scanwagen

In de gunningsleidraad staat dat één van de keuzecriteria is “de originaliteit van de maatregelen die de inschrijver voorstelt om de rendabiliteit van de Concessie te verhogen.” Het stadsbestuur wil hiervoor ook scanwagens inzetten. Zo’n scanwagens zijn in 2020 ingezet in Genk. Wat was het resultaat? In twee maanden tijd kregen niet minder dan 28.000 mensen een boete in de bus, drie keer zoveel als het jaar voordien. Zo’n scanwagen, een kruising tussen Big Brother en Speedy Gonzales, scant ongeveer 1000 à 1200 voertuigen per uur terwijl een parkeerwachter maximaal 450 auto’s kan controleren. De scanwagen stuurt zijn gegevens door naar een centrale en die controleert of iemand een geldig parkeerbewijs heeft. Mensen krijgen hun boete drie weken later in de bus en kunnen niet meer controleren of het klopt. Sommige mensen zaten nog in hun auto te wachten of waren op weg naar een automaat om te gaan betalen. Bewijs het maar. Geen pardon, de boete moet betaald worden. Oudere mensen durven niet meer naar het centrum gaan uit schrik om een parkeerboete te krijgen. De middenstand is hier echt niet tevreden mee. Krijgen wij hier in Sint-Niklaas ook zo’n kruising tussen Big Brother en Speedy Gonzales? De PVDA wil dit de Sint-Niklazenaren besparen. Jef Maes: “Schepen, schrap die scanwagen uit de gunningsleidraad en u gaat uzelf en iedereen heel veel last besparen.”

En in het zog van de scanwagen krijg je ook nog de schuldindustrie. Wanneer iemand zijn boete betwist of niet tijdig betaalt, dan komen de rappels met daarbij de extra kosten enz… In Aalst was het zelfs zo erg dat de lokale private partner reeds bij de eerste aanmaning 15 euro kosten aanrekende zonder dat die aanmaning aangetekend verstuurd werd. Hetzelfde bedrijf, OPC, deed dat tien jaar geleden ook al in Genk, iets wat niet wettelijk is.

Geen race voor zoveel mogelijk boetes

Jef Maes: “Bij de uitbating van de parkings moet er volgens ons geen winst worden gemaakt om uit te delen aan aandeelhouders, maar moeten de inkomsten volledig gaan naar de gemeente om de mobiliteitsplannen te realiseren. Geen race voor zoveel mogelijk boetes, maar een beleid dat parkeren goed en ordentelijk laat verlopen in onze stad, zonder winstoogmerk. En zeker zonder scanwagens, de kruising tussen Big Brother en Speedy Gonzales.

Schepen Hanssens (N-VA) antwoordde dat de valkuilen van privé-parkeertoezicht hem wel bekend zijn en dat de stad daar niet zal intrappen.

Jef Maes: “Deze valkuilen zijn geen uitwassen maar maken essentieel deel uit van het dna van deze bedrijven, namelijk zoveel mogelijk winst maken en dat ten koste van alles. Wij zullen er nauwgezet op toezien dat het parkeertoezicht van Sint-Niklaas geen strafstad maakt.”