Onbegrijpelijk dat groene long verdwijnt door groene schepen

Maar liefst zes hectare waardevol landbouw- en natuurgebied wordt omgevormd tot een verhard bedrijventerrein. Dat besliste de gemeenteraad op 22 november door alsnog het RUP Heimolenstraat goed te keuren. PVDA vindt het onbegrijpelijk dat een groene schepen dit plan doorvoert zonder steun van de bevolking en tegen diverse juridische adviezen in.

"Dit dossier heeft duidelijk geen draagvlak onder de bevolking en is juridisch op los zand gebouwd,” vat Jef Maes (PVDA) samen tijdens de gemeenteraad. Hij verwees naar een bezwaarschrift van één van de bewoners. Marie-Jeanne Speleman van het actiecomité verwoord het tijdens een interview dat PVDA Sint-Niklaas met haar afnam als volgt: “De voorzitter van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (Gecoro) die die de stad juridisch adviseert, is ook de directeur van Interwaas die de plannen heeft opgemaakt. Bovendien is er ook belangenvermenging tussen Interwaas en de projectontwikkelaar waarmee al op voorhand een samenwerkingsovereenkomst zou gesloten zijn voor de verwerving van gronden voor dat bedrijventerrein.”

Jef Maes reageert: “De winsten voor de projectontwikkelaar krijgen voorrang op de bezwaren van de bewoners. Ongehoord.

Plaats genoeg

In Sint-Niklaas is er bovendien geen nood aan bijkomende bedrijventerreinen, zo stelt een recente studie van een onafhankelijk bureau. Zelfs met een ambitieuze groei en extra tewerkstelling voor 6.000 werknemers, is er slechts 53 ha aan bedrijventerreinen nodig. En er is op dit ogenblik al 55 ha beschikbaar. Waarom dan een groene long opofferen? “Men offert met dit RUP zo’n 6 ha landbouwgebied op om maar 3 ha bedrijfsgebied over te houden. Waarom wordt hier mordicus aan vastgehouden? Wat zijn de échte belangen die hier spelen?”

Géén inspraak voor buurtbewoners

PVDA Gemeenteraadslid Jef Maes wijst er ook nog haarfijntjes op dat het overleg met de buurtbewoners duidelijk te wensen overliet. “De bewoners werden niet op de hoogte gebracht van de besluiten van de Gecoro, laat staan dat er met hen overleg werd gepleegd. Participatie is een woord waar het stadsbestuur graag mee zwaait, behalve als het haar niet goed uitkomt”.

Dwergvleermuizen en steenuil

De bewoners hebben ook aangetoond dat er waardevolle natuur is in de buurt, zoals een kolonie dwergvleermuizen en een steenuil. Als deze populaties hun jachtterrein en hun natuurlijke habitat door het RUP Heimolenstraat verliezen, is de kans heel groot dat deze waardevolle populaties verloren gaan.

Wat nu?

Het Stadsbestuur heeft twee juridische adviezen opgevraagd. Beide adviezen sluiten niet uit dat het stadsbestuur in het zand zal bijten als de buurtbewoners naar de Raad van State zouden stappen. Schepen De Meester (Groen) wil dit risico lopen en desnoods met belastinggeld verdedigen dat een groene long wordt opgeofferd voor een bedrijventerrein dat niet eens nodig is. Een ongeziene situatie voor een groene schepen.

De PVDA steunt de vraag van de bewoners om deze groene long te behouden!

Het actiecomité Heimolen aan het woord tijdens de live reportage van PVDA van de gemeenteraad op 22 november: