Skip to content

Wel geld voor camera’s, niet voor parkwachters en straathoekwerkers

Het stadsbestuur wil honderduizenden euro’s investeren in camerabewaking, terwijl ze bespaart op parkwachters, straathoekwerkers, enz.  PVDA wil dat het stadsbestuur investeert in mensen i.p.v. belastinggeld door te sluizen naar de privé beveiligingssector.

Ongelooflijk.  Het stadsbestuur plant +27 nieuwe camera’s voor +400.000 euro.  Nochtans was professor criminologie Jelle janssens (UGent) vorig jaar in een VRT-reportage zeer duidelijk: ze voorkomen geen criminaliteit.

Camera’s voorkomen geen criminaliteit

Ook het stadsbestuur volgt deze stelling als het hun goed uitkomt.  We hebben op 26 augustus schepen de Bruyne aangesproken over het feit dat de openbare toiletten in het stadspark gesloten waren, terwijl er net een druk bezochte ‘Kunst op het water’ plaatsvond en het goede weer vele bezoekers lokte.  Er werd geen oplossing aangeboden voor de opening van de toiletten, noch op korte termijn, noch op lange termijn, maar er stond wel een interessante passage in over camerabewaking.  We quoten even het antwoord van schepen De Bruyne, mede ondertekend door de burgemeester: “Het plaatsen van een camera is toen ook overwogen geweest maar niet toegepast. Een camera op zich zal niet kunnen ingrijpen of preventief kunnen werken. […]  Er kunnen enkel achteraf feiten vastgesteld worden en meestal zijn de vandalen onherkenbaar.”

Ook Jelle Janssens (professor criminologie UGent) zei dit vorig jaar in de VRT reportage 'Privacy & ik' op Canvas: "Camera's vervangen geen mensen, maar zorgen voor extra werklast.  We zitten met een ineffeciënte wedloop.  In sommige gevallen kan het helpen om criminaliteit op te lossen, maar het helpt meestal niet om het te voorkomen. […]  Zowel particulieren als de overheid plaatsten de afgelopen jaren massaal camera's in het straatbeeld.  Dat heeft ervoor gezorgd dat de beveilingssector haar omzet met bijna 80 procent zag stijgen de afgelopen 15 jaar.  Voor de beveiligingssector die inzet op het veiligheidsgevoel zijn camera's heel winstgevend, maar als samenleving word je er niet per se beter van."

Investeer in mensen

Wat wel criminaliteit voorkomt is de inzet van mensen: (wijk)agenten, parkwachters, straathoekwerkers, jeugdopbouwwerkers, pleinpatrons, etc.

En wat zien we dan bij bv. het stadspark?  Tot 2018 waren er parkwachters en was er controle tussen 7u 's ochtends en 20u 's avonds.  Dit stadsbestuur heeft die wegbespaard.  Om nu opnieuw naar de gemeenteraad te komen voor een cameranetwerk van 7 camera’s met een installatiekostprijs van €174.746,49.  Daar komen nog recurrente kosten bij voor onderhoud en het effectief bekijken en gebruiken van de beelden.  Jef Maes zei het twee jaar geleden zeer goed in de gemeenteraad: “Er was ook vandalisme, maar de parkwachters wisten mij te vertellen dat ze verschillende vandalen op voorhand of achteraf hebben kunnen vatten.  Hetzelfde met drugdealers.  Zij hebben die ook kunnen vatten of ze hebben het kunnen doorgeven aan de politie.  Er was sociale controle, er was preventief optreden, er was toezicht.  En de parkwachters werden gerespecteerd.”  Ondanks de expliciete vraag van de PVDA weigerde het stadsbestuur al meermaals die opnieuw aan te stellen.

En onze straathoekwerkers?  Die zijn van 3 op 2 teruggevallen sinds 1 juni 2022, maar drie maand later heeft het stadsbestuur nog steeds geen vacature opengezet.  De buurtwachters die romagezinnen begeleiden gaan zelfs helemaal verdwijnen.

Ja, wij willen ook een veiligere stad.  Maar door geld over te maken aan privébedrijven in de beveiligingssector zal dat niet gebeuren.  Investeer in mensen!

Consulteer experten

Daarnaast vroeg PVDA-gemeenteraadslid Chris Wauman ook om eerst nog een commissie te organiseren met enkele experten rond dit thema.  Gezien de huidige gepresenteerde kosten al oplopen tot meer dan €400.000.  We schoven meteen twee experten naar voor, namelijk Professor Jelle Janssens van de UGent omtrent het effect op criminaliteit (preventief luik) en afweging camera’s versus meer veiligheidspersoneel, maar ook privacyjurist Matthias Dobbelaere-Welvaert omtrent de afweging criminaliteit versus inbreuk op de privacy.  Zeker gezien de grootte van de uitbreiding en de kostprijs willen we hier sterk op aandringen om een weloverwogen beslissing te maken.

We zijn zeer teleurgesteld dat de burgemeester weigerde om onafhankelijke experten uit te nodigen ondanks dat hij dit eerder had beloofd aan de oppositie.