Skip to content

Waesland en Colortex: twee Wase bedrijven die PFAS lozen in de riool

Waesland en Colortex: twee Wase bedrijven die PFAS lozen in de riool

HLN pakt vandaag uit met een lijst van 72 bedrijven waar hoge waarden aan PFAS zijn gemeten in het rioolwater. Twee van deze bedrijven liggen in Sint-Niklaas. PVDA-gemeenteraadslid Jef Maes, die reeds in juni aan de alarmbel heeft getrokken, vraagt dat het Stadsbestuur snel de nodige voorzorgmaatregelen neemt om de volksgezondheid te beschermen.

Bij twee bedrijven in Sint-Niklaas zijn er waarden aan PFAS gemeten die boven de vastgelegde norm liggen. Het gaat om twee textielbedrijven, nl. Colortex (lozing in de riool: 0,10 µg/L PFOS, in 2011, en 0,29 µg/L PFOA, in 2010) en Waesland (Lozing in riool 0,10 µg/L PFOS in 2015). Dit laatste bedrijf,gelegen in het Europark Zuid te Sint-Niklaas, is volgens PVDA-gemeenteraadslid Jef Maes niet aan zijn proefstuk toe. Jef Maes: “Ik heb uit een betrouwbare bron vernomen dat daar begin 2000 een lek is geweest in een tank. Het ging over een FR-product (fire resistance) met een fluorcarbon-binding. Ongeveer 1000 liter is als gevolg van dat lek in de riool gelopen. Dat incident is niet gemeld en werd toen 'met de mantel der liefde' bedekt, zeg maar in de doofpot gestopt. Na de gemeenteraad van juni heeft raadslid Maes dit in vertrouwen gemeld aan schepen De Meester, maar hij heeft verder niks meer vernomen van deze toch wel onwelriekende zaak. Maes vraagt zich dan ook af welke onderzoeken er verder zijn gebeurd door het stadsbestuur rond PFAS-lozingen van bedrijven en de historische PFAS-vervuiling die vaak terug te vinden is bij textielbedrijven. Wellicht is dit maar het topje van de ijsberg omdat deze bedrijven over een vergunning beschikken om PFAS te lozen. De kans is groot dat er nog bedrijven PFAS lozen zonder dat ze daarvoor over een vergunning beschikken. Uitgebreidere metingen in de riolen zouden de oorsprong van de vervuiling beter in kaart kunnen brengen.

Opvallend is ook dat er op dit ogenblik een aanvraag loopt voor een omgevingsvergunning voor de firma Colortex in het Europark Noord. Buurtbewoners hebben daartegen bezwaren ingediend omwille van geur- en lawaaihinder. Deze hinder werd veroorzaakt omdat reeds werd opgestart met de thermofixatie waarvoor nog geen vergunning is verleend. De milieupolitie heeft dit ook ter plaatse vastgesteld en de werken laten stilleggen. Ze stelde vast dat er effectief zonder vergunning vergunningsplichtige zaken zijn gedaan door het bedrijf. Het bedrijf neemt het blijkbaar niet altijd zou nauw met de wettelijke regels.

Hoewel er op het vlak van PFAS-lozingen geen acuut gevaar is voor de volksgezondheid, is het wel erg belangrijk dat het stadsbestuur hier de nodige maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat deze vervuiling wordt gestopt en de nodige maatregelen worden genomen om de gevolgen voor de volksgezondheid te beperken. PFAS breekt niet af en stapelt zich op in de natuur en in het lichaam, met verhoogde risico’s op diverse kankers als gevolg.

https://www.hln.be/binnenland/in-kaart-minstens-72-fabrieken-stoten-giftige-stoffen-uit-in-vlaanderen-check-hier-hoeveel-pfas-in-uw-gemeente-wordt-uitgestoten~aa1ada289/?cb=0e1746fdb60bb8c87912853ac052377d&auth_rd=1

debug info: this is the footer for domain sint-niklaas
debug info: this is the footer for domain for existing data