Skip to content

Stadsbestuur Sint-Niklaas weigert nog steeds winteropvang voor daklozen

Stadsbestuur Sint-Niklaas weigert nog steeds winteropvang voor daklozen

Het stadsbestuur overweegt nog steeds niet om dag en nachtopvang voor daklozen te voorzien noch winteropvang.  Ze stelt dat er geen capaciteitsprobleem is en dat iedere dakloze in het Welzijnshuis steeds een aanbod krijgt.  Een nachtelijke wandeling van PVDA-gemeenteraadslid Chris Wauman langs het station en Siniscoop ontkracht meteen deze lezing.  PVDA vraagt om zo snel mogelijk winteropvang (dag en nacht) op te zetten en dat Groen zijn conclusies trekt als dat niet lukt binnen dit stadsbestuur.

TV Oost telde zelf een tiental daklozen in het station en de Siniscoop.  Het VLOS telde er tijdens de officiële telling op 28 oktober maar liefst 741.  De resultaten van de volledige telling zijn nog niet gekend, dus dit betreft slechts een deel van de sluier.  Dat er “een knoert van een daklozenprobleem is” in onze stad, zoals TV Oost het stelt, daar moet je de resultaten van de telling in maart 2023 niet voor afwachten.  PVDA-gemeenteraadslid Chris Wauman: “Iedereen in het veld weet dat er een groot en stijgend probleem is van dak en thuisloosheid in onze stad.  Dat betekent dat je nu dus al kan en vooral nu moet ingrijpen.  Het is vreselijk dat dit niet gedaan is voor het is beginnen vriezen, want dat er dak en thuislozen zijn was al lang duidelijk, dat het gaat vriezen in de winter is ook geen verrassing.  Het is dan ook zeer teleurstellend dat dit stadsbestuur niet proactief opvang heeft voorzien.”

Alle centrumsteden hebben opvang

Dé vraag van PVDA was dan ook wat het stadbestuur nu ging doen.  Niet in maart, maar nu.  Chris Wauman: “Zelf stelden we voor om hoogdringend winteropvang te voorzien, zowel overdag als ’s nachts.  Er is nacht- en/of winteropvang in Aalst, Antwerpen, Brugge, Brussel, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Boom-Mechelen-Lier, Oostende, Roeselare en Vilvoorde.  Alle centrumsteden, behalve Sint-Niklaas en Turnhout, bieden deze opvang aan.  Wij vroegen dus aan dit stadsbestuur om eindelijk zijn verantwoordelijkheid op te nemen: biedt de daklozen eerst ‘bed, bad en brood’ aan en vervolgens kan je met iets minder tijdsdruk samen met hun bekijken wat de oorzaak is van hun problemen, administratief alles in orde brengen en een structurele oplossing zoeken.  Maar dan slapen ze ondertussen op zijn minst niet meer op straat.”

Stadsbestuur ziet geen capaciteitsprobleem

Schepen Heyrman somde eerst enkele regels op waarbinnen ze moest werken en waarom sommigen niet kunnen geholpen worden.  Vervolgens gaf ze een opsomming van de bestaande voorziene noodwoningen: 8 woningen die gedeeld worden met 7 andere gemeenten, 7 woningen in kader Housing First en 23 bestaande noodwoningen in Sint-Niklaas.  Ze moest echter toegeven dat deze regelmatig zijn volzet en er in 2022 al 62 mensen zijn ondergebracht in hotels.  Pas eind 2023 zullen er 9 nieuwe crisisopvangplaatsen komen.  Toch ontkent ze dat er nu een capaciteitsproblematiek is en bijgevolg ziet ze geen nut in het voorzien van een dag en nachtopvang noch van winteropvang.  Ze bleef stellig herhalen dat iedereen steeds een aanbod krijgt via het Welzijnshuis.

Gemeenteraadslid telt zelf 5 daklozen na gemeenteraad

Na afloop van de gemeenteraad passeerde ons gemeenteraadslid langs het station waar hij 3 daklozen telde: 1 ervan had geen enkel aanbod van het Welzijnshuis ontvangen ondanks hij sinds juni dakloos is.  In de Siniscoop lag een 22 jarige Sint-Niklazenaar te slapen, die ons gemeenteraadslid in contact bracht met een 54-jarige dakloze die lag te slapen in een ondergrondse parking.  Beiden hadden als aanbod gekregen om naar een daklozenopvang in Brussel te gaan.  Chris Wauman: “Het is absurd om te stellen dat je mensen een reëel aanbod geeft, terwijl mensen geboren in Sint-Niklaas naar Brussel worden doorverwezen.  De daklozen wisten me trouwens te vertellen dat de noodwoning die recent werd aangeboden aan de daklozen uit de TV Oost reportage niet over verwarming beschikt, noch komt er drinkbaar water uit de kraan.  Vorige week was het er -5 graden binnen.  Wel moeten ze een dagprijs betalen van 16 euro.  Een werkelijke schande en mensonwaardig.  Zeker gezien deze daklozen vorige week al eens door het Welzijnshuis aan de deur waren gezet in de vrieskou omdat de medewerkers in middagpauze gingen.  Het vertrouwen is zo wel helemaal zoek.”

Misschien moet Groen haar conclusies maar trekken

Chris Wauman: “Al dagen, weken, maanden, jaren weigert het stadsbestuur om structurele oplossingen te voorzien en zelfs als er tientallen mensen in de vrieskou slapen, schiet ze niet in actie.  Recent vroeg Jong Groen aan staatssecretaris De Moor om haar politieke verantwoordelijkheid te nemen als ze de opvangcrisis in Brussel niet kon oplossen tegen kerstmis.  Wij vragen aan schepen Heyrman en haar fractie om hetzelfde te doen als deze daklozencrisis niet is opgelost tegen Nieuwjaar.”

Want het lijstje begint lang te worden: 4.000 mensen op wachtlijst sociale woning en stijgend, geen collectieve aanpak lege brooddozen, geen juridisch bindende praktijktesten, straathoekwerkers afgebouwd, buurtbossen gekapt, landbouwterreinen verhard en dak en thuislozen op straat.  Chris Wauman: “Groen weegt duidelijk te licht in dit stadsbestuur dat gedomineerd wordt door N-VA en Open VLD.  Als ze zelfs in dit prangende breed gedragen dossier geen oplossing kan afdwingen, moeten ze hun conclusies trekken.”

De quote van Jong Groen waarnaar we verwezen en die werd geciteerd op de gemeenteraad:

“Deze crisis is niet nieuw.  De regering (of in dit geval stadsbestuur) wist dat er te weinig opvangmogelijkheden zouden zijn, maar toch werd er te weinig gezocht naar extra opvangplekken.  Wij eisen bed, bad en brood voor iedereen.  Dit zijn mensenrechten en hierover willen we niet onderhandelen.  Als er geen oplossingen komen, moet er politieke verantwoordelijkheid worden genomen voor de situatie waar dit land (of in dit geval deze stad) vandaag in zit.  Er kan geen rechts beleid worden gevoerd in onze naam.  We stellen kerstdag als deadline om tot een structurele oplossing te komen.”2

 


1 Zie nieuwsbrief VLOS “De dagelijkse realiteit bij VLOS” van 19 december 2022

2 https://www.demorgen.be/nieuws/jong-groen-vraagt-het-vertrek-van-staatssecretaris-de-moor-indien-oplossing-voor-opvangcrisis-uitblijft~ba9fdda2