Skip to content

PVDA wil met volledige lijst de politiek wakker schudden

PVDA wil met volledige lijst de politiek wakker schudden

De PVDA trekt in Sint-Niklaas met een volledige lijst van 41 kandidaten naar de verkiezingen. Prioriteit nummer 1 voor de PVDA is de strijd tegen de toenemende armoede maar ook betaalbaar wonen en een gezonde leefomgeving staan hoog op de agenda. De partij trekt naar de kiezer met de slogan “Schud ze wakker!” “Wij willen in 2019 voor het eerst in de gemeenteraad zetelen. Als je ziet dat we het asbeststort dicht kregen zonder een vertegenwoordiger in de gemeenteraad, wat zal er dan mogelijk zijn mèt verkozenen in het stadhuis?”, zegt lijsttrekker Jef Maes.

Schud ze wakker” is de opvallende slogan waarmee de partij haar intrede wil doen in de gemeenteraad. “De politiek in Sint-Niklaas is ingedommeld en is vergeten wat er leeft onder de gewone mensen,” zegt PVDA-lijsttrekker Jef Maes. “Steeds meer mensen hebben het moeilijk om de eindjes aan mekaar te knopen. Wonen wordt erg duur en een rusthuis bijna onbetaalbaar. Eén op de 5 kinderen groeit op in armoede en velen kunnen op het einde van de maand hun facturen niet betalen.”

Voor het eerst presenteert de PVDA een volledige lijst van 41 kandidaten, 20 mannen en 21 vrouwen. “We zitten duidelijk in de lift,” zegt lijsttrekker Jef Maes. “Steeds meer mensen vinden dat er een echte ommekeer moet komen in het beleid in onze stad en zijn bereid om zich daarvoor in te zetten.”

De PVDA-lijst is zeer verscheiden: diverse mensen uit het actiecomité Asbeststort Dicht, een tiental vakbondsmensen, heel veel gewone arbeiders en arbeidsters, mensen van diverse origines, muzikanten, een dichter, filmmaker, zelfstandigen, een actrice, tot zelfs een gewezen schepen. Een kwart is jonger dan 35 jaar, driekwart is nieuw op de lijst.

“Die verscheidenheid vertegenwoordigt de warme onderstroom die in de stad aanwezig is,” stelt Jef Maes. “We vragen aan de bevolking om een duidelijk signaal te geven op 14 oktober en de politiek wakker te schudden van onderuit. De PVDA wil hierin de locomotief zijn, maar wil dat vooral realiseren sámen met andere mensen en bewegingen. Dat werk zal niet af zijn op 14 oktober. Wij beloven één ding: we zullen zes jaar lang de mensen betrekken bij onze voorstellen. Onze agendapunten zullen vertrekken van wat er leeft in de wijken. En wij beloven vooral dat wij de mensen zullen mobiliseren om zaken te veranderen. Met andere woorden, wij beloven om de politiek wakker te schudden. Daarom voeren we vandaag ook actie om de aandacht te vestigen op de groeiende armoede in onze stad want voor ons moet dit de prioriteit nummer één worden voor het volgende stadsbestuur.”

 

 

 

De 41 kandidaten van de PVDA

1. MAES Jef, filmmaker, scheidsrechter, actief in vzw Singeling en Actiecomité Asbeststort Dicht

2. BURSSENS Debby, adviseur communicatie bij Pixii vzw - energieneutraal bouwen, moeder van 2 kinderen, actief in Plastic Attack, klimaatactiviste

3. WAUMAN Chris, burgerlijk ingenieur ICT, vakbondsafgevaardigde, vader van 2 kinderen, klimaatactivist, actief in Plastic Attack.

4. OSTE Jorien, bediende, secretariaatsmedewerker PVDA Antwerpen, vrijwilliger bij kinderwerking de Pioniers.

5. REYNDERS Tijn, werkt met mensen met een beperking in Vesta, syndicaal afgevaardigde BBTK (ABVV) en mede-initiatiefneemster van de Special Olympics

6. HEYMAN Pieter, bediende, verruimingskandidaat - voorzitter en bezieler van het Actiecomité Asbeststort Dicht

7. SPRUYT Tine, opvoedster

8. TAS Ismail, Turks/Koerdische Belg, muzikant, actief in het Masereelhuis en vredesactivist in woord en muziek.

9. COLLYN Helga, juriste en duivel-doet-al, voogd van vijf minderjarige vluchtelingen zonder ouders, medeoprichter van het wijkgezondheidscentrum De Vlier, actrice bij de cabaretgroep "Awaal Nem", organisator van "Geefpleinen".

10. VAN EYNDE Ben, gewezen schepen, en sociaal bewogen

11. HA THI Hong, bediende, verruimingskandidaat, actief in de strijd tegen asbest, voor een gezond en veilig Sint-Niklaas voor iedereen

12. VANDERKELEN Ronny, gewezen chemiearbeider bij Lanxess, afgevaardigde van de Algemene Centrale (ABVV) en actief in de beweging rond het behoud van de rechten van bruggepensioneerden (SWT)

13. VOLCKAERTS Rita, gepensioneerd ambtenaar, actief in vzw Singeling en Hart boven Hard.

14. BERGHMAN Linda, gewezen syndicaal afgevaardigde binnen het ACV

15. FLIES Raoul, voorzitter van het Masereelhuis Sint-Niklaas, actief binnen Hart boven Hard.

16. VAN MEIRVENNE Mattias, leraar basiseducatie, actief in het amateurtheater en in Amnesty International.

17. DE LATHAUWER Ludwine, gepensioneerd ambtenaar

18. DE RUDDER Patrick, ACOD-bestuurslid, mede-initiatiefnemer van het referendum voor het behoud van de reinigingsdienst als openbare dienst.

19. TAS Ayse, studente

20. VAN MEIRVENNE Jan, syndicaal afgevaardigde, lid van de fietsersbond en actief binnen Amnesty International.

21. VAN BOGAERT Danielle, gepensioneerd arbeidster

22. OSTE Leo, jarenlang actief binnen de basketwereld van Sint-Niklaas.

23. SCHITTEKAT Marie-Paule, huisvrouw

24. WUYTACK Patrick, zelfstandige parketvloerplaatser

25. GOOR Annie, arbeidster

26. VAN HEESE William, arbeider, syndicaal afgevaardigde ABVV in de Kringwinkel.

27. SCHRANS Monique, gepensioneerd ambtenaar

28. MAES John, scheepshersteller

29. AKHATTOUT Inara, studente

30. THIAM Pathé, muzikant met Senegalese roots

31. DE NYS Philip, bouwvakker, syndicaal afgevaardigde ABVV, Algemene Centrale

32. DE RUDDER Anita, gepensioneerd stadsbediende

33. GROFFY Frieda, dichter, vredesvrouw, jarenlang actief in diverse solidariteitsbewegingen, o.a. rond Zuid-Afrika.

34. DE BELEYR Etienne, gepensioneerd ambtenaar

35. LAUREYS Ken, arbeider, fotograaf, actief in de strijd tegen het asbeststort

36. HOFMAN Martin, actief in de wereld van de stripverhalen en graphic novels, begeesterd door de alternatieve muziek

37. OZCAN Fatma, huisvrouw

38. VAN HOEY Gilberte, docente ergotherapie

39. BLOMMAERT Bianca, huisvrouw, moeder van twee kinderen

40. VANDERCAMMEN Hanna, verruimingskandidaat, lerares op rust, wil mee de linkerflank in onze stad versterken tegen oprukkend rechts.

41. VANDEPUTTE Jan, gewezen syndicaal afgevaardigde ACOD, jarenlang stuwende kracht van de PVDA Sint-Niklaas.

debug info: this is the footer for domain sint-niklaas
debug info: this is the footer for domain for existing data