Skip to content

PVDA vraagt terugdraaien privatisatie parkeerbeleid en inzetten scanwagen

PVDA vraagt terugdraaien privatisatie parkeerbeleid en inzetten scanwagen

PVDA is voorstander van de aanpak van zwartparkeerders, maar we zijn tegen een onmenselijke scanwagen die een heksenjacht op automobilisten organiseert en waardoor gehandicapten een deel van hun rechten verliezen. Een menselijk parkeerbeleid kan je niet overlaten aan machines, die enkel gericht is op inkomsten te genereren van mobilisten. Gemeenteraadslid Chris Wauman: "Om de druk te verhogen starten we met een petitie."

Chris Wauman: 'Wij hebben 4 fundamentele problemen met de wijziging van het parkeerbeleid:

 1. De privatisatie.
 2. De introductie van een scanwagen die tot een heksenjacht zal leiden.
 3. De verdere doodsteek van de horeca en handelszaken in ons centrum.
 4. De beknotting van de huidige parkeerrechten van personen met een handicap."

Ons gemeenteraadslid Chris Wauman waarschuwde hier reeds voor tijdens de gemeenteraad in maart 2022, maar uiteindelijk stemde enkel PVDA tegen de privatisatie van ons parkeerbeleid. De meerderheid van NV-A, Open VLD en Groen stemde samen met Vlaams Belang voor de privatisatie. MAar we bleven druk zetten. In januari 2023 stemde de gehele oppositie samen met de PVDA tegen de inzet van de scanwagen.

Zet mee druk en teken onze petitie.

We lichten deze 4 punten meer in detail hieronder toe:

1. De privatisatie

Dit stadsbestuur, en het vorige, heeft een fetish met privatisaties. Hoe meer, hoe beter. Maar deze visie is zelfs voor liberalen achterhaald. In Oostende heeft men in november vorig jaar beslist om het parkeerbeleid terug in eigen handen te nemen vanaf 1 januari 2023 en de privatisatie dus ongedaan te maken. Ze stoppen de samenwerking met Indigo, een van de partners waarmee jullie nu willen samenwerken. Het stadsbestuur van Oostende heeft dezelfde samenstelling als hier: N-VA, Open VLD en Groen. Ook in Genk draaien ze hun privatisatie terug en verlengen ze het contract met OPC, de andere privépartner voor Sint-Niklaas, niet. Daar maken CD&V en Vooruit het bestuur uit.  

Er zijn twee redenen voor het beëindigen van de privatisatie: enerzijds zien ze dat de privépartner geld binnenrijft dat ze beter zelf kunnen gebruiken (ook hier zal de privé jaarlijks 1 miljoen euro in eigen zak mogen steken), anderzijds zijn de klachten tegenover de privépartner niet te overzien (waarover meer in het tweede punt).

Hoe absurd is het trouwens om na de bouw van een gecentraliseerde stadswinkel (de nieuwe vleugel van het stadhuis) van meer dan 10 miljoen euro te moeten aankondigen dat er nu een parkeerwinkel op een andere locatie zal komen. Dat is toch niet serieus?

Wat gebeurd er trouwens met het personeel uit het huidige mobiliteitsloket? Welke nieuwe taken krijgen zij of worden zij het volgende slachtoffers van de besparingsronde in 2024-25? Hierover kwam geen duidelijkheid in de gemeenteraad.

In maart 2022 waarschuwden we ook dat met de privatisatie de prijzen voor parkeren zouden stegen, zoals in al die andere steden waar men tot privatisatie is overgegaan. Vorige maand is de eerste stap gezet met het verhogen van het dagtarief voor pleinparkeren. Wij vrezen dat het niet de laatste prijsverhoging zal worden.

Met PVDA vragen we dan ook: laat ons deze privatisatie nog ongedaan maken voor we er vijf jaar aan vasthangen. Als Oostende en Genk weg gaan van dezelfde privépartners, dan kunnen we beter dezelfde houding aannemen, en kiezen voor een publiek en menselijk parkeerbeleid.

2. De introductie van een scanwagen zal tot een heksenjacht leiden

In diverse steden waar de scanwagen is ingevoerd zijn +/- 10 % van de boetes foutief gebleken. Dat bevestigde schepen Hanssens ook in de gemeenteraad van januari 2023. Hoe gaat het stadsbestuur dat hier vermijden? Gaan de betaalautomaten opnieuw standaard betaalbewijzen afprinten zodat foutieve boetes weerlegd kunnen worden? Moet 10% van alle autogebruikers die parkeren in onze stad nu echt tijd gaan verliezen met bewijsjes verzamelen en klachten in te dienen? Het stadsbestuur stelde dat ze hier enkele bijkomende maatregelen zou vragen aan de privépartner om de foutenlast te verlagen, maar overtuigde niet.

Wie gaat de rappels uitsturen voor niet-betaalde retributies? Op de gemeenteraad van januari 2023 bleek dat dit zal gebeuren door privépartner OPC. Datzelfde OPC dat in Genk en Aalst onwettelijke extra kosten aanrekent, zoals 15 euro bij een eerste aanmaning. Ook dat belooft niet veel goeds.

In Genk was er uiteindelijk een Facebook groep ‘Nee tegen het parkeerbeleid in Genk” met meer dan 8.500 leden door het wanbeleid en de problemen met OPC. 2 jaar lang hebben zij klachten ingediend en actie gevoerd, alvorens nu eindelijk de privatisatie is teruggedraaid. Is dat nu echt hier ook nodig? Wij vragen dat het stadsbestuur proactief lessen trekt uit de fiasco’s in Oostende, Genk, Charleroi, Elsene, …

3. De verdere doodsteek van de horeca en handelszaken in ons centrum

Die foutieve boetes en bijhorende administratieve overlast zijn opnieuw een afschrikmiddel om te komen winkelen en consumeren in ons centrum. Binnenkort ligt de markt 2 jaar open met alle verkeersproblemen van dien en dan lezen we in de pers boodschappen als “Automobilisten zijn gewaarschuwd: scanwagen gaat meermaals per dag op zoek naar parkeerovertredingen”. Dat is toch niet serieus?

Eerst beslist het stadsbestuur in december 2022 om de terrasbelasting te verhogen met 10%, binnenkort zijn ze tijdelijk onbereikbaar door de werken op de markt en nu worden alle klanten dus afgeschrikt met mogelijk boete als ze te laat aan hun auto zijn doordat het eten iets langer op zich liet wachten of ze plots nog iets interessant in een winkel zagen liggen of 10% gewoon sowieso door foutieve boetes. Een slechtere timing kon niet.

4. De beknotting van de huidige parkeerrechten van personen met een handicap

En dan komen we vervolgens bij het meest intrieste van de hele zaak: de bestraffing van personen met een handicap.

In maart vorig jaar wees ons gemeenteraadslid Chris Wauman in de gemeenteraad nog op het “volledige negatieve advies” van de Nationale Hoge Raad Personen met een Handicap voor de introductie van scanwagens, maar dat heeft het stadsbestuur blijkbaar nog steeds niet gelezen, of is het doelbewust? Ze komen nu met de mogelijkheid om 2 nummerplaten te registreren, maar net tegen dit systeem staat expliciet een negatief advies.

We citeren uit hun advies[1]:

 • "De verplichte registratie van een of twee nummerplaten is in strijd met de federale regelgeving die bepaalt dat de kaart niet gelinkt is aan een voertuig maar aan de gebruiker ervan. De NHRPH haalt de werkwijze in de gemeente Knokke-Heist als goede praktijk aan. Daar mogen meerdere nummerplaten worden geregistreerd, zonder enige beperking qua aantal. Deze registratie gebeurt bovendien onmiddellijk bij de betaalautomaat op straat. Een voorafgaande formaliteit via (de site van) de gemeentelijke administratie is niet nodig."
 • "De gemeentelijke reglementeringen wijken sterk van elkaar af en werden opgesteld zonder kennis van de federale reglementering. Zo ontstaan in de praktijk bijkomende gebruiksvoorwaarden voor de kaart. Bovendien leiden ze tot discriminatie tussen personen met en personen zonder wagen: veel personen met een handicap die in het bezit zijn van een parkeerkaart, hebben niet noodzakelijk zelf een wagen, maar zijn afhankelijk van derden."
 • "De vele gemeentelijke reglementeringen brengen de bewegingsvrijheid van het individu in gevaar. Iedere verplaatsing vereist een andere voorbereiding naargelang de gemeente."
 • "Hoe wordt de toegang tot informatie voor personen met een handicap van buiten de stad verzekerd (toerisme, incidentele bezoekers, ...)? De NHRPH herinnert eraan dat het een Europese parkeerkaart is: er kan niet worden verwacht dat Europese burgers die bijvoorbeeld in België op vakantie zijn, zich registreren op elke site van de steden die zij in België bezoeken."

Zoals de Nationale raad zegt: het is illegaal, het is discriminerend, het is onmogelijk om heel Vlaanderen laat staan Europa daarvan op de hoogte te brengen en de beperking van amper 2 nummerplaten is onwerkbaar. Zoals ik van een burger te horen kreeg “Wat wij ook niet correct vinden is dat gehandicaptenkaart maar geldig is voor een nummerplaat, of na voldoende motivatie voor amper 2! Wat als andere dochter, zoon, kleinzoon, of kleindochter met opa of oma, vader of moeder op stap moeten?”

Ook Samana, een organisatie die chronisch zieke mensen, vrijwilligers en mantelzorgers verenigt en een afdeling Waas-en-Dender heeft hier in Sint-Niklaas, is negatief. Naar aanleiding van de invoering van de nummerplaatregistratie in Oostende stuurde ze een persbericht uit. Ons gemeenteraadslid heeft hun gecontacteerd en het betreft een nationaal standpunt dat dus ook van toepassing is op Sint-Niklaas. Enkele citaten:

 • “Onze stuurgroep belangenbehartiging vindt het nieuwe parkeerbeleid zeer asociaal voor mensen met een handicap. Ze worden opgezadeld met extra administratie en ze worden beperkt in hun verplaatsingen. (…) ze viseren wel alle mensen met een handicap, ook deze voor wie de parkeerkaart geen luxe is, maar een bittere noodzaak.”
 • “Mensen kunnen zich online registreren, maar niet iedereen is hier even vaardig in."
 • “Daarnaast vinden we het aantal nummerplaten per parkeerkaart veel te laag. Mensen met een handicap hebben meestal meer dan 2 mensen nodig waar ze beroep op doen voor hun verplaatsingen. Dat kan gaan om hun kinderen, maar ook vrijwilligers van de mindermobielencentrale of organisaties om hen naar vrijetijdsactiviteiten te brengen.”
 • “We verwachten van de stad dat ze hun nieuw parkeerbeleid dringend herzien. Want dit is anders wel een heel zuur nieuwjaarscadeau voor mensen met een handicap.”

Wij kunnen ons hier enkel bij aansluiten.

Conclusie

Andere steden die samenwerken met OPC en Indigo draaien hun privatisatie terug, in andere steden is de klachtenregen van foutieve boetes door de scanwagen een ramp, belangenverenigingen van gehandicapten zijn unaniem negatief gezien het illegaal is en het is zoveelste belemmering voor onze horeca en handelszaken in ons centrum. We vragen dan ook met PVDA om het gehele project stop te zetten en de privatisatie ongedaan te maken.

Zet mee druk van onderuit en teken onze petitie hier.

[1] https://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02020-04.html