Skip to content

PVDA steunt buurtprotest tegen kap buurtbos in Destelwijk

PVDA steunt buurtprotest tegen kap buurtbos in Destelwijk

Na de gedeeltelijke kap van het Driegaaienbos, de verharding van landbouwgrond tussen Moerputstraat en Kallohoekstraat door uitbreiding industrieterrein (beiden behandeld op Gemeenteraad van 23 september 2022) en de plannen voor het Lindenpark, wil het stadsbestuur nu ook de kap van 6.425 m² bos faciliteren in de Destelwijk.

Ook hier protesteren vele buurtbewoners tegen de plannen voor de nieuwe verkaveling voor 12 extra wooneenheden. Niet minder dan 42 bezwaarschriften werden er ingediend en er is ook een petitie die door maar liefst 101 buurtbewoners is ondertekend, ondanks dat het openbaar onderzoek in de vakantiemaand juli was ingepland. Ze klagen de toenemende verkeersdrukte en verkeersafwikkeling (een mobiliteitsstudie ontbreekt), het gebrek aan parkeerplaatsen voor bezoekers, de bijkomende verharding van meer dan 2.000 m² en de ontbossing, waarin vele vogels zijn gespot alsook de beschermde rode eekhoorn, aan. Er is ook een negatief advies van het Agentschap voor Natuur en Bos.

PVDA steunt het buurtprotest. Gemeenteraadslid Chris Wauman: “Het is onbegrijpelijk dat een groene ‘schepen voor ruimtelijke ordening, duurzaamheid en natuur’ meewerkt aan het faciliteren van de kap van een bos van meer dan 6.000 m² door de aanleg van wegen en rioleringen op de agenda van de gemeenteraad te zetten. Het stadsbestuur wil – terecht – meer buurtbossen inplannen. Hier staat een bos. Met PVDA vraagt het integrale behoud van het bos. Het stadsbestuur moet de vergunning voor de verkaveling weigeren en daarentegen het bos publiek toegankelijk maken en onderhouden.”

PVDA zal op de komende gemeenteraad dan ook vragen om de wegenis en de rioleringswerken niet goed te keuren.

UPDATE: alle andere partijen keurden de aanleg van nieuwe wegen en rioleringen, en dus de kap van het bos, goed. PVDA stemde als enige tegen.