Skip to content

PVDA ontstemd over nieuwe tarieven voor huisvuil

PVDA Sint-Niklaas reageert ontstemd op de nieuwe tarieven voor huisvuil die gisteren bekend werden gemaakt door MIWA.  "Stijgingen van 28 tot 55% zijn geen normale indexaanpassingen maar een verdoken belastingverhoging.  Bij de invoering van diftar hadden we reeds gewaarschuwd dat de tarieven in de toekomst zouden verhogen, nu is het zover", reageert PVDA-raadslid Chris Wauman.  "We gaan aandringen op de gemeenteraad om die buitensporige stijging terug te schroeven".

De prijs voor huisvuil zou met 28% stijgen.  Terwijl gezinnen geconfronteerd worden met hoge energiefacturen, de inflatie op hol slaat en de winkelkar steeds duurder wordt, doet het stadsbestuur er nog een factuur bovenop.  Volgens de PVDA is dit een verdoken belastingverhoging.  Het stadsbestuur kiest ervoor om de factuur door te sluizen naar de burgers, terwijl gezinnen het al moeilijk hebben om alle kosten te betalen. 
De prijs voor de ophaling van restafval werd in 2019 nog maar verhoogd bij de invoering van het diftarsysteem.  Toen reeds waarschuwde de PVDA dat het systeem zou misbruikt worden voor verdere prijsstijgingen.  Ook verhoogde dit stadsbestuur in 2020 de prijs voor witte zakken (voor luiers) met maar liefst 60% van 11 tot 17,5 euro.  Telkens worden gezinnen met jonge kinderen, mensen met medische problemen en inwoners met huisdieren het hardst getroffen.

Sorteerders opnieuw bestraft 

Vooral de gigantische stijging van 55% voor GFT-afval, is een doorn in het oog voor de PVDA.  Heel wat gezinnen hebben bij de invoering van diftar een groenbak aangeschaft om hun groenten, fruit en tuinafval beter te sorteren.  In plaats van deze mensen te belonen, worden ze nu extra getroffen door deze buitensporige tariefverhoging.  "Dit staat haaks op het beleid om beter sorteren aan te moedigen," besluit PVDA-raadslid Chris Wauman.  "Dat uitgerekend GFT zoveel duurder wordt is onbegrijpelijk, vermits dit volledig herbruikbaar is als compost en dus eigenlijk geen afval is, maar een grondstof."  

Zwerfvuilprobleem zal nog groeien

Terwijl iedereen zich blauw ergert aan zwerfvuil en sluikstorten en er meer maatregelen nodig zijn om dit tegen te gaan, gaat deze buitensporige prijsstijging wellicht ook het storende zwerfvuil doen toenemen.  "In plaats van de prijzen te verhogen, zou men sorteren moeten belonen door de toegang tot de containerparken gratis te maken en grofvuil vier keer per jaar gratis op te halen." 

"Met de PVDA gaan we schepen Baeyens, tevens voorzitter van MIWA interpelleren op de gemeenteraad en vragen om deze prijsstijging terug te schroeven.  Het is niet het juiste moment om de gezinnen met extra belastingen te confronteren.  Wanneer heeft het stadsbestuur ook eens oog voor de problemen van de gezinnen en niet enkel voor de prestigeprojecten?" vraagt Wauman zich af.