Skip to content

Oproep: help ons familiaal geweld tegengaan!

Oproep: help ons familiaal geweld tegengaan!

Sint-Niklaas/Gent – “Download onze affiche tegen huishoudelijk geweld en hang hem op aan je raam”, vragen twee vriendinnen Debby Burssens uit Sint-Niklaas en Sarah Schmit uit Gent. “Met deze eenvoudige actie red je letterlijk levens, want de corona-crisis zorgt ervoor dat het geweld – vooral op vrouwen – toeneemt.”

“Experts waarschuwden al bij de start van de lockdown voor een stijging van huiselijk geweld. De Vrouwenraad suggereerde eerder deze week dat preventie wel degelijk een verschil maakt en dat daarom het noodnummer 1712 even bekend zou moeten zijn als de 112. En dat zette ons aan het denken!”, zegt Sarah Schmit.

“In afwachting van extra maatregelen van de overheid, willen wij alvast op deze zeer eenvoudige manier ons steentje bijdragen. Hopelijk kunnen we op de steun van heel wat mensen rekenen, want elke dag telt. We vragen ook dat Sint-Niklase en Gentse apothekers, bakkers, supermarkten … de affiche ophangen, want zij bereiken zeer veel mensen. En hoe langer de lockdown duurt, hoe groter het probleem dreigt te worden”, vult Debby Burssens aan.

Masker 19, hotels en politie

Beide dames strijden actief tegen seksisme, tegen geweld op vrouwen en kennen elkaar van de PVDA-vrouwenbeweging: “Uit cijfers blijkt dat het aantal conflicten met huisgenoten stijgt tijdens deze corona-crisis. Dus is het logisch dat ook het intra-familiaal geweld toeneemt. Ook in niet-coronatijden is dat een groot probleem in België dat vaak onder de radar blijft.”
Debby en Sarah zien alvast succesvolle acties in het buitenland. “Spanje en Frankrijk startten recent met het initiatief ‘masker-19’ in samenwerking met apothekers. Concreet kunnen vrouwen die zich bedreigd voelen in hun thuissituatie dit codewoord aan hun apotheker zeggen en vervolgens hun adres achterlaten. De apotheker neemt dan contact op met de politie die in actie schiet. Waarom zouden we dit ook niet in onze eigen stad en beter nog in heel België lanceren? Daar bovenop zou de politie ook alle vrouwen die de afgelopen maanden klacht indienden rond intra-familiaal geweld proactief kunnen opbellen, zoals de politiezone Brussel-Noord vandaag al doet. En uiteraard moeten we zorgen voor extra veilige opvangplaatsen voor slachtoffers, bijvoorbeeld in leegstaande hotels”, besluiten Debby Burssens en Sarah Schmit.

DOWNLOAD DE AFFICHE

debug info: this is the footer for domain sint-niklaas
debug info: this is the footer for domain for existing data