Skip to content

Hoogbejaarde bewoner moet getuigschrift Nederlands voorleggen om in sociale woning te blijven: surrealisme troef!

SINT-NIKLAAS – De bewoners van het sociaal woonblok Krikkepitte kregen in september een brief van de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting.  De boodschap?  Nu ze een jaar in hun nieuwe sociale woonst wonen, moeten ze een getuigschrift voorleggen van kennis van het Nederlands.  Heel wat bewoners zijn gepensioneerd en bewoonden voordien al een sociale woning in het Peter Benoitpark.  Zo ook een vrouw van eind in de tachtig wiens zoon PVDA-actiecentrum De Werf contacteerde om deze absurde situatie, gevolg van een besluit van de Vlaamse regering, aan te klagen.

Quasi alle bewoners van Krikkepitte woonden al jaren in het Peter Benoitpark, een andere sociale woonblok.  Maar nu ze verhuisd zijn naar de Krikkepitte, moeten ze van de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting (SNMH) plots aantonen dat ze Nederlands kennen.  De zoon van een van de bewoners reageert furieus: “Men vraagt aan mijn moeder verschillende bewijzen maar ze heeft die niet. Ze is eind in de tachtig en is naar de beroepsschool geweest in Hamme.  Ze heeft dat diploma niet meer.  Wat een praktijken zijn dit?  Een hoogbejaarde vrouw dreigen ze uit haar sociale woning te zetten als ze niet kan bewijzen dat ze een diploma Nederlands heeft.  Ze woonde al meer dan 10 jaar in het Peter Benoitpark.  Ze is geboren uit ouders, grootouders en overgrootouders die Belg zijn.  Ze heeft dit land mee opgebouwd.  Haar vragen om te bewijzen dat ze Nederlands kent noem ik schandalig.  Dat is pure pesterij.”

Debby Burssens, coördinator van de Werf, het PVDA-actiecentrum, waar de zoon aanklopte, treedt hem bij: “Taalvaardigheid is belangrijk.  Taalvaardigheid biedt het voordeel om mekaar te begrijpen.  Meerdere talen kennen is een rijkdom.  En taal kan helpen bij het oplossen van praktische en alledaagse problemen.  Maar taal mag voor de PVDA nooit gebruikt worden om mensen uit te sluiten.  Wonen is een basisrecht dat is ingeschreven in onze grondwet.  Taal inroepen om dat basisrecht te ontzeggen aan mensen, kan voor ons niet.”

De SNMH kan dit voorval dan wel afdoen als een administratieve vergissing.  Voor de PVDA toont dit welke mentaliteit er heerst in de Vlaamse regering in het algemeen en in het bestuur van de sociale woningbouwmaatschappij in het bijzonder.  Huurders van een sociale woning worden al te vaak beschouwd als potentiële profiteurs terwijl ze vaak het slachtoffer zijn van uitsluiting en armoede die in onze samenleving hand over hand toeneemt.  Zeker nu wonen alsmaar duurder wordt en het aantal mensen dat in Sint-Niklaas op de wachtlijst staat voor een sociale woning verdubbeld is.

De PVDA vraagt dan ook aan de sociale huisvestigingsmaatschappij om iedereen die zo’n brief heeft gekregen een nieuwe brief te sturen met de gepaste verontschuldigingen.  Debby Burssens: “Wij vragen ook om zulke gevoelige zaken in de toekomst niet langer met een formele brief te regelen maar om persoonlijk contact met de huurders op te nemen, zodat huurders op een menselijke en respectvolle manier worden behandeld en niet met angst worden overladen dat ze mogelijks uit hun huis worden gezet.”