Skip to content

bewoners hoge heerweg halen opnieuw slag thuis: geen containerpark in hun achtertuin

bewoners hoge heerweg halen opnieuw slag thuis: geen containerpark in hun achtertuin

De bewoners van de Hoge Heerweg doen het afvalverwerkende bedrijf Hofman & zonen opnieuw in het zand bijten. Na een eerste aanvraag in 2019 om asbest op te slaan achter de huizen van de Hoge Heerweg, diende het bedrijf begin 2020 een nieuwe bouwaanvraag in, zogezegd om “lege containers” op de bedrijfsterreinen op te slaan. 14 bezwaarschriften en een petitie met 102 handtekeningen deden het stadsbestuur besluiten om de bouwaanvraag opnieuw te weigeren. De buurtbewoners en PVDA gemeenteraadslid Jef Maes halen opgelucht adem en hopen dat de zaak nu definitief van de baan is.

“Wij hebben vernomen dat de bouwvergunning van Hofman en zoon wederom is geweigerd,” laten buurtbewoners fier weten aan Jef Maes (PVDA). Het Schepencollege van Sint-Niklaas heeft de vergunning geweigerd. De motivatie is erg duidelijk: “Hoewel de gevraagde activiteiten, nl. het plaatsen van containers en verhuren van bedrijfsunits, niet in strijd zijn met de voorschriften van het rup, moet stilgestaan worden bij de negatieve impact op de omliggende percelen. Een petitie die ondertekend werd door 102 personen én 14 bezwaarschriften geven een indicatie dat de impact van de geplande activiteiten niet te onderschatten is. In het rup wordt ook letterlijk gesteld dat “alle aanverwante inrichtingen, die door hun schaal of aard van de activiteiten, de draagkracht van de woonomgeving niet overschrijden, zijn toegelaten.” De draagkracht van een woonomgeving wordt mede bepaald door zijn bewoners. Door het grote aantal bezwaren kan de verenigbaarheid van de gevraagde handelingen met deze woonomgeving in vraag gesteld worden. Er wordt ingestemd met de bezwaren van de buurtbewoners en het advies van de omgevingsambtenaar IIOA wordt gevolgd, bijgevolg moet de aanvraag geweigerd worden."

De bewoners hadden dan ook een lange lijst met vragen en bezwaren opgesteld: waarom gaat men lege containers opslaan? Wie gaat er garanderen dat deze niet gevuld worden met bouwafval, toch de core business van het bedrijf? We hebben al vastgesteld dat er asbest wordt opgeslagen. Moeten wij dat telkenmale gaan controleren? Welke zijn de arbeidsuren die men plant? Nachtwerk? Weekendwerk? Laden en lossen van containers gaat gepaard met veel lawaai en stof en dat allemaal zonder een degelijke groenbuffer tussen huizen en bedrijfsterrein.

Het grote aantal bezwaren uit de buurt heeft duidelijk een doorslaggevende rol gespeeld. Dat was ook al duidelijk op de gemeenteraad van februari, waar een delegatie van de buurt haar bezwaren kracht wist bij te zetten op de trappen van het stadhuis. PVDA gemeenteraadslid Jef Maes bracht de uitvoerige lijst van bezwaren naar voren in zijn interpellatie. “De firma Hofman & zonen heeft zich sinds de hoorzitting van mei 2019 helemaal niet gehouden aan de opgelegde voorwaarden. Bewoners hebben mij een lijst bezorgd met de data en uren waarin u kunt zien dat hij het verbod gewoon naast zich neer legde. Een lijst van 72 dagen dat er af en aan werd gereden met containers, vaak voor 7 uur ’s ochtends of na 19 uur of in het weekend, tussen 15 mei en 4 december 2019.” De lijst maakte duidelijk indruk op het stadsbestuur.

Kortom, door met zoveel mensen deze inbreuken aan te klagen en overtuigende bewijzen aan te voeren, door de nodige aandacht op de gemeenteraad en in de pers, kon het stadsbestuur moeilijk de andere kant opkijken. Het is een positief signaal naar buurtcomités en actiegroepen dat het stadsbestuur soms horen heeft naar de bezwaren van de buurtbewoners. Hofman & zonen kan wel nog in beroep gaan bij de bestendige deputatie, maar de buurt blijft de zaak op de voet volgen.

debug info: this is the footer for domain sint-niklaas
debug info: this is the footer for domain for existing data