Minister dwarsboomt Sint-Niklase buurtbewoners die vrachtverkeer uit hun wijk willen

Sinds kort hangt een gele aanplakkingsbrief aan de poort van SVK aan het Westerplein. Dit keer gaat het niet over asbest, maar over het vrachtverkeer op het Westerplein. Op een informatievergadering in november 2018 over de vernieuwing van de omgevingsvergunning van SVK vroegen de buurtbewoners namelijk om de camions van SVK niet langer over het Westerplein te laten rijden. 

Het is een druk bewoonde buurt, met een speelpleintje en een fietsostrade vlakbij. Daar passeren nu 40 à 80 camions per dag van 6 uur ’s ochtends tot 22 uur ’s avonds, met alle lawaai- en andere hinder van dien. Deze vraag ligt helemaal in lijn met het mobiliteitsplan van de stad, dat zoveel mogelijk het zware vrachtverkeer uit de stad wil houden. “Kan er geen andere in/uitgang voorzien worden waardoor de camions snel op de ringweg kunnen wegrijden?” Dat was de vraag van de buurtbewoners. De Burgemeester beloofde deze bekommernis mee te nemen en het stadsbestuur formuleerde het voorstel om het vrachtverkeer te laten lopen via de ingang aan de Langhalsbeekstraat. De provincie was het hiermee eens en besloot dat SVK zijn camions niet langer langs het Westerplein zou mogen laten passeren vanaf 30 juni 2020. SVK heeft tegen deze beslissing beroep aangetekend. Minister van Leefmilieu, Koen Van den Heuvel (CD&V) geeft nu SVK gelijk. De PVDA vindt dit compleet onbegrijpelijk. Gemeenteraadslid Jef Maes: “Hoe is het mogelijk dat de minister van leefmilieu geen aandacht heeft voor de wensen van de omwonenden? Het kleinste kind kan zien dat het voorstel om een andere in- en uitgang te gebruiken voor minder overlast zorgt in de stad. Voor SVK gaat het over een beperkte aanpassing die geen enkele impact heeft op de economische activiteit van het bedrijf. Maar het maakt wel een groot verschil voor de omwonenden.” PVDA gemeenteraadslid Jef Maes zal op de komende gemeenteraad aandringen bij het stadsbestuur om beroep aan te tekenen bij de Raad voor de Vergunningsbetwistingen en de buurtbewoners hierover te informeren.

 

 

 

(Foto bovenaan: Kris Maes, commons, wikimedia)