Mandatenstapelarij gaat gewoon door

Ook in Sint-Niklaas gaat de mandatenstapelarij gewoon door. De top 5 van mandatenkampioenen in Sint-Niklaas verzamelen samen maar liefst 76 mandaten. Hoe kan je op deze manier nog goed je job doen? En hoe kan dit goed zijn voor onze democratie?

Daarom vraagt PVDA Sint-Niklaas aan het stadsbestuur dat er totale openheid komt over álle mandaten en álle verloningen van alle schepenen, gemeenteraadsleden én bestuurders van gemeentelijke instellingen.

PVDA Sint-Niklaas zet transparantie hoog op de agenda, buiten het aangeven van de mandaten gaan we dan ook nog een stapje verder. Ook de verloning voor al deze mandaten moet bekend gemaakt worden. Je leest er alles over in ons programma.

Buiten het cumuleren van mandaten zijn er ook vele politici die er niet in slagen hun mandaten correct aan te geven. Twee politici uit Sint-Niklaas blijken hun mandatenlijst en vermogensaangifte uit 2017 niet bekend te hebben gemaakt: Kris Van der Coelden (sp.a) en Ronny Suy (Open VLD). Voor beide heren is het ook niet de eerste keer. Wij vragen aan beide transparantie.

Bron:
- Belgisch Staatsblad 14/08/2018: http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2018/08/14_1.pdf
- Wie moet aangiftes doen: https://www.ccrek.be/Docs/Site/Mandat/NL/VMAangfpNL.pdf
- Historische overzichten: www.cumuleo.be/nl