Lokale armoedebarometer zet alle knipperlichten op rood in Sint-Niklaas!

Sint-Niklaas hinkt hopeloos achterop in het behalen van de Decenniumdoelen rond kinderarmoede, werkloosheid en sociale woningen. Dat blijkt uit de lokale armoedebarometer die gisteren bekend werd gemaakt. “Met dit actueel rapport op tafel vragen we aan het stadsbestuur om dringend maatregelen te nemen om de stijgende armoede aan te pakken in onze stad. Naast Sint-Niklaas staan enkel nog Gent en Ronse als Oost-Vlaamse steden in het rood aangeduid op de kaart die de Lokale armoedebarometer gisteren publiceerde”, zegt PVDA-lijsttrekker Jef Maes, “en dat is alarmerend.”

De lokale armoedebarometer van Decenniumdoelen, die gisteren verscheen, zet alle knipperlichten op rood. Sint-Niklaas krijgt een alarmerend rapport voorgeschoteld. De barometer vestigt de aandacht op drie decenniumdoelen die voor onze stad zijn vastgelegd: het halveren van de kinderarmoede, het halveren van de werkloosheid en het bereiken van een objectief rond sociale woningen. “Voor alle drie de uitdagingen loopt Sint-Niklaas fors achterop”, zegt Jef Maes. “Decenniumdoelen stelt vast dat in onze stad een duale samenleving ontstaat. Er is een groeiende kloof tussen wie in deze stad een plaats heeft en wie er nauwelijks het hoofd boven water kan houden.”

Sint-Niklaas staat naast Gent en Ronse als enige Oost-Vlaamse stad in het rood aangeduid op de armoedekaart. Armoede is in Sint-Niklaas uitgegroeid tot een dramatisch probleem. Het moet dan ook bovenaan de politieke agenda staan.

Trieste cijfers, dagelijkse problemen

Wat de kansarmoede bij jonge kinderen betreft, zou Sint-Niklaas naar 2,8% moeten evolueren, een halvering van de Kind en Gezin-indicator in 2005. Maar de Kind en Gezin-indicator voor Sint-Niklaas toont sinds 2010 een snel stijgende trend tot 22% in 2017. Dus meer dan 1 kind op 5 leeft vandaag in kansarmoede. Vanaf 2005 is er 16 procentpunt bijgekomen! Vandaag hebben 1.865 stadsgenoten te maken met betalingsachterstand, een cijfer dat sinds 2011 gestaag blijft groeien. Onze stad telt een 940-tal gezinnen die moeten leven van een armzalig leefloon. In 2017 zijn er 731 ouderen die moeten overleven met een armzalige inkomensgarantie (IGO). Decenniumdoelen vraagt zich terecht af of Sint-Niklaas voor deze mensen een toereikend beleid voert.

De laatste vier jaar blijft het werkloosheidscijfer nagenoeg stabiel rond 9,8%. Het decenniumdoel ligt op 4,4%, dat is minder dan de helft. Werkloosheid leidt tot hogere risico’s op armoede.

Het aantal rechthebbenden op een zorgpremie geeft een richting aan die het welzijnsbeleid de stad Sint-Niklaas zou moet voeren. Het aantal rechthebbenden ouderen (+65 jaar) stijgt van meer dan 2600 personen in 2011 tot bijna 3000 personen in 2015.

Vorig jaar verlieten 2.480 jongeren de school met twee jaar achterstand. Zij hebben het heel moeilijk op de arbeidsmarkt.

Wat betreft sociale huisvesting, ligt het streefcijfer van Decenniumdoelen voor Sint-Niklaas op 2.745 woningen. Van dat cijfer zijn we nog 876 woningen verwijderd. Gevolg daarvan is dat de huurprijzen in Sint-Niklaas elk jaar de hoogte in gaan. Niet minder dan 45% van de huurders moet meer dan 30% van hun inkomen besteden aan woonlasten en komen daardoor vaak in armoede terecht. Dat is bijna 1 op 2 huurders!

“De lokale armoedebarometer toont aan dat armoede een groot probleem is in Sint-Niklaas.”, zegt Jef Maes. “Sint-Niklaas staat naast Gent en Ronse als enige Oost-Vlaamse stad in het rood aangeduid op de kaart. Armoede is in Sint-Niklaas uitgegroeid tot een dramatisch probleem. Het moet dan ook bovenaan de politieke agenda staan. Het huidig beleid is dringend toe aan een sociale correctie. Vooruitgang kan er alleen komen als er ingezet wordt op hogere leeflonen, meer sociale huurwoningen, publieke en sociale tewerkstelling, laagdrempelige gezondheidszorg en gelijke onderwijskansen. In de volgende legislatuur zal de PVDA er alles aan doen om deze punten op de politieke agenda te plaatsen.”

Meer informatie:

https://www.decenniumdoelen.be/lokale-armoedebarometer-licht-knippert-oranje/

https://www.decenniumdoelen.be/dcd/documentatie/

Armoedebarometer Sint-Niklaas