Herdenking voor de asbestslachtoffers van het Waasland

Afgelopen zondag, 12 november 2017, organiseerde PVDA Sint-Niklaas de eerste herdenking voor asbestslachtoffers van het Waasland. Er was een serene plechtigheid voorzien waarvoor een tachtigtal deelnemers aanwezig waren. Te gast waren een waaier van sprekers waaronder: Trees Heirbaut, Johan de Vos, Jan Vandeputte, Pieter Heymans, Eric Jonckheere en Jef Maes. Ook muzikaal werden er voordrachten gedaan door Tom De Rocker en André Wauters.

Centraal op de herdenking stonden de vele aangrijpende getuigenissen van familieleden van asbestslachtoffers. Het lokte heel wat emotionele reacties uit bij de talrijke aanwezigen. Alle sprekers beklemtoonden dat de gezondheid van mensen moet primeren op geldgewin. Maar in de mooie teksten en woorden van de sprekers viel vooral één vraag op, die van Johan De Vos: “Ik vraag dat er letterlijk een groot, zichtbaar en mooi monument wordt opgericht om de asbestslachtoffers te eren.”. Een terecht verzoek dat bij alle aanwezigen op een stevig applaus werd ontvangen. Als PVDA Sint-Niklaas steunen wij deze vraag volmondig.