Geslaagde kleur actie op Grote Markt voor een asbestvrij Sint-Niklaas

De PVDA kleurde vrijdag 25 augustus mee twee gigantische longen in tegen het asbeststort. De actie werd georganiseerd door buurtcomité asbeststort dicht. Het inkleuren werd zeer goed ontvangen door de deelnemers, zowel jong als oud kleurde uitbundig mee.

Als slot van de actie werden de handtekeningen van de petitie asbeststort dicht door PVDA samen met het resultaat van de petitie van de Broederschool Driegaaien afgegeven aan de burgemeester. Het Actiecomité verwacht van de Burgemeester dat hij een bezwaarschrift indient bij de Provincie, zodat het stort effectief dicht gaan en het niet bij woorden blijft. Het resultaat van de avond was positief, alle deelnemers waren zeer tevreden en ook toevallig voorbijgangers. Op de actie maakte het Actiecomité ook bekend dat op het deel van het stort waar normaal alleen inert afval mag gestort worden nu ook asbest en een pak andere kankerverwekkende stoffen en zware metalen werden aangetroffen. Het Actiecomité is ten zeerste verontrust over deze vaststellingen en eist een gerechtelijk onderzoek naar deze zware inbreuken. Het is ook verontrustend dat deze inbreuken pas worden vastgesteld door de milieu-inspectie, nadat het Actiecomité zelf op onderzoek is uitgetrokken. De PVDA sluit zich aan bij deze vraag. Wij vragen ook, samen met het Actiecomité dat de milieu-inspectie ook het inerte stort grondig onderzoekt, de vervuiling van het volledige stort grondig in kaart brengt en nagaat of deze gevaarlijke stoffen ook zijn doorgedrongen in het grondwater en in het water van de nabij liggende beek die deel uitmaakt van het overstromingsbekken van de stad Sint-Niklaas. Deze vaststellingen werpen een nieuw licht op de problematiek van het stort van SVK en toont in extreme mate aan hoe SVK alle wetten en regels aan zijn laars lapt en totaal niet bekommerd is om de gezondheid van de inwoners van Sint-Niklaas.

Lucht foto's en video door Melvin Vanderstylen met Pretty Fly