Geen prijsstijgingen op de Ster

Vanaf 2022 zou een individueel abonnement op de Ster 40 euro gaan kosten. De vroegere gezinsabonnementen worden afgeschaft. In de plaats van de vroegere 30 euro voor een gezinsabonnement betalen gezinnen nu minstens drie keer meer dan vorig jaar. Een koppel betaalt dus nu 80 euro in plaats van 30 euro. Een gezin met twee kinderen van 13 jaar gaat 160 euro moeten betalen. Dat is vijf keer meer dan vorig jaar. In plaats van de prijzen democratischer te maken, worden de prijzen minstens drie keer hoger. Dit is een zeer asociale maatregel die vooral de minder kapitaalkrachtige gezinnen treft. De Ster is één van de weinige groene recreatieplekken in de stad. Eigenlijk zou het domein gratis moeten zijn zoals alle andere provinciale domeinen.

Wat de PVDA nog het meest verbaast, is dat dit in december UNANIEM is  GOEDGEKEURD op de provincieraad, door ALLE PARTIJEN: NVA, GROEN, CD&V, VOORUIT, VLAAMS BELANG – allemaal akkoord. OPEN VLD heeft zich onthouden, maar om andere redenen.

Wat zitten die heren en dames daar te doen? Zitten die daar te slapen of denken ze alleen aan hun zitpenningen? Waarom verdedigen zij niet de belangen van de bevolking. De PVDA  kan dit niet begrijpen. Gelukkig zijn er een aantal wakkere burgers die dit hebben aangeklaagd. En plots is iedereen wakker geschoten. Gelukkig maar. 

 

Burgemeester Dehandschutter (N-VA) gaat begin februari overleggen met de provinciale deputatie, met zijn partijgenote An Vervliet, die deze asociale maatregel heeft bedacht. Welke argumenten brengt zij naar voren:

Alle andere domeinen zijn gratis

Als we naar de andere domeinen kijken, dan merken we dat die bijna allemaal GRATIS zijn. 

Puyenbroeck Wachtebeke: gratis, De Gavers Geraardsbergen: gratis, De Brielmeersen: gratis, Het Leen: gratis, Nieuwdonk: gratis, Bastion VIII: gratis, De Kaaihoeve: gratis, Huysmanhoeve: gratis, Den Blakken: gratis, Het Gentbos: gratis, Het Kloosterbos: gratis, De Hospicebossen: gratis, De Roomacker: gratis, Het Maaibos: gratis, Bosmanshoeckbos: gratis, Brugskeswieë: gratis, Drooghout: gratis,

Maar…. De Ster: 40 EUR 

Wij betalen toch al provinciebelastingen?

Provincieraad: "We willen zorgen voor marktconforme prijzen"

Marktconform? Met welke domeinen gaat men zich vergelijken? Toch niet met de privé. Als men dan toch met de privé wil vergelijken. Kijk, een vergelijking met een jaarabonnement voor de Zoo en Planckendael levert het volgende op. Een gezin, 2 ouders met 2 kinderen (+13) betaalt voor een abonnement op De Ster 160€. Voor een jaarabonnement voor zowel de Zoo als Planckendael betalen ze 209€, nog geen 50€ meer. Er is nochtans een hemelsbreed verschil tussen de beleving in de Zoo ten opzichte van de Ster. Een één oudergezin met 2 kinderen (+13) betaalt voor een abonnement op De Ster 120€. Voor de Zoo en Planckendael 135€, amper 15€ meer. 

We mogen niet vergeten dat de als inwoners van de provincie provinciale belastingen betalen. Een beetje dienstverlening mag daar toch wel tegenover staan. Eigenlijk zou het domein gratis moeten zijn, zeker voor inwoners van de provincie Oost-Vlaanderen. 

6.000 mensen uit Sint-Niklaas zijn slachtoffer

Het zijn uitgerekend de gezinnen die het nu al moeilijk hebben die nu de rekening gaan betalen. Het zijn ook overwegend gezinnen uit Sint-Niklaas en omgeving die een jaarabonnement nemen op de Ster. Er waren in 2021 2835 abonnementen op de Ster, goed voor meer dan 9.000 personen. Hiervan waren er iets meer dan 1800 uit SN. Dus 63% van het totaal aantal abonnees komt uit SN. Dus zowat 6.000 mensen uit Sint-Niklaas zijn slachtoffer van de tariefverhoging en de afschaffing van het gezinsabonnement. Er zijn ook 266 abonnementen met sociaal tarief uit Sint-Niklaas. Toch ook niet min.

Een abonnement biedt ook de zekerheid dat men ook in drukke periodes, bij warme dagen van het zwemwater kan genieten, gezien de beperking van 3.000 bezoekers, per dag, die sinds 2020 werd ingevoerd. Gezinsabonnementen worden daar niet bij gerekend en krijgen dus altijd toegang. 

Vijf eisen van PVDA

Dit zijn de vijf eisen die de PVDA naar voren heeft gebracht op de gemeenteraad:

  1. De gezinsabonnementen moeten behouden blijven en dat op het niveau van vorig jaar, nl. 30€. 
  2. Mensen met een kansenpas moeten rechtstreeks aan de Ster een sociaal abonnement kunnen aanvragen. Nu moeten die mensen langs het Rap-op-Stap kantoor in het Welzijnshuis. Kan je nog meer drempels invoeren om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk mensen dit aanvragen? Voor deze mensen wordt het niet rap-op-stap maar lang-op-stap en een grote opstap.
  3. De periode voor het aanvragen van een abonnement loopt nu van 26 februari tot 2 april. Dat is 1 maand + 5 dagen. Dat is nog nooit zo kort geweest. Wij willen vragen om die minstens met 1 maand uit te breiden, zodat mensen de tijd krijgen om een abonnement aan te vragen. Trouwens, waarom kan men ook in de zomer geen abonnement nemen? 
  4. We vragen dat de provincie samen met de stad een promotiecampagne opzet om zoveel mogelijk inwoners van onze stad te informeren over de voordelen van een gezinsabonnement, nl. dat ze altijd toegang hebben, ook op drukke dagen. Uiteraard enkel als het voordelige gezinsabonnement blijft. 
  5. De provincie verwijst rond het betalend karakter van De Ster naar de protocolovereenkomst met de stad Sint-Niklaas waarbij is opgenomen dat het domein toegangstarieven hanteert. Wij vragen dat aan deze protocolovereenkomst wordt toegevoegd dat tariefwijzigingen eerst worden voorgelegd aan de gemeenteraad vooraleer die worden doorgevoerd, want de bevolking van onze stad is toch de eerst betrokkene. 

Daarnaast willen wij dat de toegang tot De Ster op termijn gratis wordt.