Geen beroep tegen sluiting asbeststort

Op 21 augustus besliste minister Schauvliege om het asbeststort van SVK te sluiten, nadat SVK in beroep was gegaan tegen de beslissing van de Provincie. SVK had nog de mogelijkheid om tegen deze beslissing in beroep te gaan bij de Raad van Vergunningsbetwistingen. Ondertussen is de periode om beroep aan te tekenen verstreken. Bij navraag bij deze Raad hebben we vernomen dat SVK geen beroep heeft aangetekend. 

Het was voor ons al lang duidelijk dan zo'n beroep kansloos zou zijn geweest. Na zovele acties, petities e.d. is het duidelijk dat heel de bevolking van Sint-Niklaas het asbeststort dicht wil. Er bestaat dus geen enkele twijfel meer: HET ASBESTSTORT GAAT DEFINITIEF DICHT. Er volgt nu nog een bodemonderzoek waarop een definitieve afwerking van de terreinen moet volgen.Hiermee draaien we de situatie niet terug waarbij heel veel mensen en families slachtoffer zijn geworden van een bedrijf dat winst plaatste boven de gezondheid van werknemers en omwonenden waardoor het aantal asbestslachtoffers in onze stad vele malen hoger ligt dan in andere steden. Maar hiermee is wel een punt gezet achter deze periode en kan er volop werk gemaakt worden om de stad asbestvrij te maken en te voorkomen dat in de toekomst nog meer slachtoffers vallen van deze ongeneeslijke kanker.