Door gigantisch waterlek al meer dan 100.000 liter drinkwater in de riool

"Wij worden gevraagd om zuinig te zijn met water, maar hier is al 6 weken een lek in de waterleiding en dat water stroomt gewoon de riool in.’ Deze buurtbewoner uit de Kleibeekstraat (oprit naar Aquafin) belt PVDA gemeenteraadslid Jef Maes omdat hij het beu is om elke dag drinkbaar water te zien wegstromen. ‘Wij moeten alsmaar meer betalen voor ons water, maar de Watergroep laat het water gewoon in de riool weglopen. Hoe durven ze!"

De problemen met de waterleiding in de Kleibeekstraat (oprit naar Aquafin) dateren al van langer. Er zijn al een viertal lekken gedicht het voorbij jaar, maar telkens er een lek gedicht wordt, ontstaat er enige tijd later een nieuw lek. Dit laatste lek dat zes weken geleden ontstond, is nog altijd niet gedicht. Zes weken geleden is de watergroep verwittigd door een buurtbewoner. Ondertussen is er nog niets gebeurd. Ook de ombudsdienst is verwittigd door de buurt maar het lek stroomt nog altijd. Hier loopt gigantisch veel drinkwater gewoon de riool in. We doen een test en vullen een emmer. Op minder dan 14 seconden is die vol. Een kleine berekening leert ons dat er ondertussen al meer dan 100.000 liter water de riool is ingelopen. De laatste jaren is de waterprijs de hoogte in geschoten. Terwijl een gemiddeld gezin in 2010 nog 100 euro per jaar betaalde voor het stromend water, was dat vorig jaar 400 euro. De waterprijs zelf is niet zo zeer gestegen, wel de taksen die we betalen voor de riolering en de waterzuivering. Als gevolg daarvan hebben steeds meer mensen moeite om de waterfactuur te betalen. Ondertussen verwaarloost de Watergroep haar leidingen. Door lekken in het Vlaamse waterleidingnet gaat er elke dag 180 miljoen liter drinkwater verloren. Toen de waterdienst een stadsdienst was, werd er snel ingegrepen want de burger wist bij wie hij terecht kon. De mannen van de stedelijke waterdienst waren dag en nacht paraat om dringende lekken te dichten. Hoe dichter de diensten bij de mensen staan hoe beter de dienstverlening en het toezicht op goed bestuur. Nu gaat er gigantisch veel water verloren. PVDA gemeenteraadslid heeft dit opnieuw aangekaart bij de Watergroep en de Ombudsdienst. Ook schepen Hanssens is op de hoogte gebracht, zodat de stad maximaal druk kan zetten op de Watergroep. “Mocht de Watergroep niet snel ingrijpen dan lijkt het me zinvol dat de stad dit herstelt en de factuur naar de Watergroep doorstuurt,” suggereert Jef Maes aan schepen Hanssens. “Hoe kunnen we anders de bevolking op een geloofwaardige manier aanzetten tot het zuinig omspringen met water?”