De leegstand bij sociale woningen blijft stijgen in Sint-Niklaas: wat gaat het stadsbestuur doen?

“Elke leegstaande woning is iemand meer op de wachtlijst. Zorgen voor meer
sociale woningen, dat moet het uitgangspunt zijn van het beleid. Waarom kan
hier niet wat in Turnhout wel kan?”, vroeg PVDA-gemeenteraadslid Jef Maes
aan schepen Callaert (N-VA).

In Sint-Niklaas zijn er in 2020 38 leegstaande sociale woningen bijgekomen. Dat brengt het totaal
aantal leegstaande sociale woningen op 110 stuks. Dat is bijna drie keer meer dan tegenover 2013
toen het laagste aantal (35 stuks) leegstaande woningen werd opgetekend. Sinds 2014 stijgt het
aantal leegstaande woningen jaar na jaar, met uitzondering van 2015. “In de Don Bosco wijk alleen,
zijn er op dit ogenblik (half mei) niet minder dan 18 sociale woningen die leeg staan en wachten op
renovatie. Je herkent die aan de oranje stciker op de brievenbus”, zegt Debby Burssens van PVDA
Sint-Niklaas.
PVDA-gemeenteraadslid Jef Maes: “Het aantal neemt hand over hand toe. Dit kan men toch geen
toeval meer noemen. Dit is een constante. En deze stijging kan je moeilijk alleen toewijzen aan de
renovatie van de blokken van het Peter Benoitpark. Voor de renovatie stonden daar ook al +/- 10
appartementen leeg. Zelfs als we 2020 buiten beschouwing nemen, dan is er van 2014 tot 2019 meer
dan een verdubbeling van de leegstand.”

Ook aantal verhuurde sociale woning daalt

“Het ergste van de zaak is dat het totaal aantal verhuringen van sociale woningen in Sint-Niklaas
hierdoor, vooral door de groeiende leegstand, voor het eerst sinds 4 jaar erop achteruit gaat: in 2019
waren het er nog 1.840, terwijl er dat in 2020 tien minder waren, nl. 1.830. Het aantal nieuwe
woningen dat gerealiseerd wordt, in 2020 38 stuks, is onvoldoende om de daling door leegstand op
te vangen (zie https://www.vmsw.be/statistieken ).”

“Meer zelfs: de voorbije vier jaar is het aantal huurders van een sociale woning in Sint-Niklaas amper
toegenomen (zie tabel onderaan). In 2020 zijn er slechts 16 huurders meer dan in 2017. Dit is een erg
pover resultaat, zeker als we bekijken hoe groot de nood is aan betaalbare woningen. Want
ondertussen staan er in Sint-Niklaas 3420 mensen op de wachtlijst wat zorgt voor een gemiddelde
wachttijd van meer dan 5 jaar.”

PVDA wil invoering renovatie met ‘vakantiewoning’

Wat gaat het stadsbestuur doen om ervoor te zorgen dat het aantal leegstaande sociale woningen zo
snel mogelijk teruggeschroefd wordt? Het kan toch niet dat er zo lang wordt gewacht vooraleer
woningen worden gerenoveerd. Hier moet sneller op de bal worden gespeeld. Hier moet veel
frequenter worden ingegrepen met een rotatiesysteem waardoor mensen kunnen intrekken in een
andere woning, terwijl hun woning wordt gerenoveerd, zodat zoveel en zo lange leegstand wordt
vermeden.

“Met de PVDA pleiten wij voor de invoering van het systeem “vakantiewoning”. Dit wordt o.a.
toegepast in Turnhout. Daar wordt in de betreffende wijk één leegstaande woning volledig
gerenoveerd, bemeubeld, en volledig woonklaar gemaakt met alle noodzakelijke meubelen. De
bewoners van een andere te renoveren woning worden geholpen om hun woning leeg te maken, en
al hun meubelen en inboedel worden veilig opgeslagen in een container die verzegeld wordt. Zij
trekken voor de duur van de renovatie in de ''vakantiewoning". Zodra hun woning klaar is, verhuizen
zij terug naar die oorspronkelijke woning met de inboedel die in de container bewaard werd. En dan
is het de beurt aan de volgende om naar de ''vakantiewoning'' te trekken. Zo wordt de hele wijk
gerenoveerd zonder dat mensen moeten wegtrekken en hun sociale bindingen verliezen. Een
'planverantwoordelijke' (ingenieur of architect) én een sociaal assistente zijn verantwoordelijk voor
het hele proces. Strikte opvolging is ook nodig omdat de verschillende aannemers ook bereid moeten
zijn omdat strikte schema te volgen. Kan dit systeem ook niet in Sint-Niklaas worden toegepast?”

Eerst de mensen, niet de prestigeprojecten!

De schepen stelde dat er deze legislatuur slechts 1 miljoen euro is voorzien voor nieuwe sociale
woningen. Dit is totaal ontoereikend. Daarnaast wil hij het principe van de vakantiewoning niet
invoeren om budgettaire redenen. Maar waarom zou in Sint-Niklaas niet kunnen wat in Turnhout wel kan? De nood is zeer hoog en er is dringend actie nodig om de wachtlijsten terug te dringen. Eerst de mensen, niet de prestigeprojecten!