Conflictvrije kruispunten graag als de norm en niet als uitzondering

Het ongeval in Antwerpen eind augustus, waarbij twee zusjes om het leven kwamen heeft heel wat mensen beroerd en heeft de discussie over conflictvrije kruispunten in ons land doen opleven. In Sint-Niklaas is het kruispunt aan de Plezantstraat conflictvrij gemaakt, nadat er vorig jaar ook zo’n vreselijk ongeval gebeurde met een jonge vrouw. PVDA Sint-Niklaas pleit er nu voor om in Sint-Niklaas systematisch alle gevaarlijke kruispunten conflictvrij te maken. PVDA gemeenteraadslid Jef Maes kaart dit voorstel aan op de volgende gemeenteraad.

In Sint-Niklaas hebben we vorig jaar ook zo’n vreselijk ongeval gekend met een jonge vrouw en haar ongeboren baby die het leven lieten aan het kruispunt van de Plezantstraat en de Spoorweglaan. Daar is nu gelukkig wel een conflictvrij kruispunt ingericht. Maar het is in onze stad (en niet alleen in onze stad) nog altijd eerder uitzondering dan regel. VIAS en de Fietsersbond pleiten naar aanleiding van het ongeval in Antwerpen voor het veralgemenen van conflictvrije kruispunten. Ook de groep “Bezorgde Ouders” in Antwerpen, pleit hiervoor. Jef Maes: “ Wat wij vragen is dat op korte termijn een lijst wordt opgesteld van gevaarlijke kruispunten die zo snel als mogelijk conflictvrij worden gemaakt.” Terzake vergeleek in een zeer interessante reportage de situatie met 1Nederland. Daar kende men in de jaren ’70 gelijkaardige problemen en ongevallen. Onder druk van de fietsersbeweging en organisaties van ouders van verongelukte kinderen is in Nederland conflictvrij nu de norm en kent men deze ongevallen nog amper. Het argument van de Antwerpse schepen Kennis, dat de automobilisten dan te lang moeten wachten, wuift men daar weg. Wat weegt er het meeste op: een beetje langer wachten of het leven van een kind? Trouwens, in Nederland worden de lichten zo geregeld dat op sommige kruispunten de zachte weggebruiker tussen de rijrichtingen van de auto’s in kort maar veilig groen krijgt en dat de wachttijden op die manier zo kort mogelijk worden gehouden. Een win-winsituatie dus voor alle weggebruikers. Jef Maes: “De Fietsersbond vraagt al veel langer dan vandaag om conflicten tussen gemotoriseerd vervoer en zwakke weggebruikers weg te werken. Wij vragen dan ook aan het stadsbestuur om conflictvrije kruispunten als norm in te stellen en niet langer als uitzondering.” Met de invoering van de ruime zone 30 en enkele andere maatregelen aan de scholen zijn er al positieve stappen gezet op het vlak van verkeersveiligheid. Maar de PVDA denkt dat het conflictvrij maken van kruispunten ook een essentiële en dringende maatregel is. Jef Maes: “Wij beseffen dat niet alle kruispunten op korte termijn kunnen aangepast worden. Maar wat wij vragen is dat op korte termijn een lijst wordt opgesteld van gevaarlijke kruispunten die zo snel als mogelijk conflictvrij worden gemaakt.”

De PVDA heeft een rondvraag gedaan en schuift volgende zes kruispunten naar voren als prioriteit:

1. Singel/Vijfstraten (Alma): daar hebben zich ook al zware ongevallen voorgedaan.

2. Moerlandstraat/Parklaan: ook hier is er een gevaarlijke situatie met ongevallen als gevolg.

3. Kruispunt Kerkstraat-Gavermolenstraat-fietsostrade in Belsele. Hier is overigens ook al een dodelijk ongeval gebeurd. Hier zou een oversteek met drukknop voor fietsers zoals aan het Glycineplein een oplossing kunnen bieden.

4. Grote Markt/Parklaan/Kokkelbeek: Uitgerekend als het voetgangerslicht aan het zebrapad op groen slaat ter hoogte van de Kokkelbeek en het Heymanplein richting Grote Markt is het ook groen licht voor de auto's komende van het Hendrik Heymanplein richting Parklaan, Kokkelbeek of Markt. Autobussen komende van de Markt richting Parklaan hebben dan ook groen en rijden dus over het zebrapad bij groen licht voor de voetgangers.

5. Kruispunt Heistraat/Lepelhoekstraat: tegelijk groen voor voetgangers en indraaiende auto’s. Getuigenis: “Ik zag laatst een mama met twee dochters aan het licht staan. Ze wist bij groen licht haar jongste dochter nog net terug op het voetpad te trekken of een razende Mercedes had het kind weggemaaid. De bestuurder durfde zich nog kwaad maken ook, terwijl de moeder hem net had behoed van doodslag.”

6. Kruispunt Singel/Raapstraat: ook hier is de situatie voor fietsers helemaal niet duidelijk en ook niet veilig.

De PVDA vraagt aan het stadsbestuur om deze kruispunten zo spoedig mogelijk conflictvrij te maken.

1https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/08/31/tz_select_verkeersveiligheid/?fbclid=IwAR1XXOhAGmMm52GxrZel
mN9IZmurV8bt_FlL6DYmSqg_O9KYUSvad2p5kMA