Chris Wauman wordt nieuw gemeenteraadslid PVDA Sint-Niklaas - Jef Maes geeft de fakkel door

PVDA-voorzitter Chris Wauman neemt vandaag de fakkel over van Jef Maes en wordt het nieuwe jonge gezicht voor de PVDA in de gemeenteraad van Sint-Niklaas. Hij ontvangt symbolisch de ‘mosselpot’ van Jef Maes, de eerste verkozene ooit voor authentiek links in Sint-Niklaas om de politiek “wakker te schudden”. Als vakbondsman en klimaatactivist zal Chris Wauman vanaf nu de problemen en leefomstandigheden van de werkende klasse verdedigen in de gemeenteraad.

PVDA-gemeenteraadslid Jef Maes geeft op 25 maart zijn mandaat door aan Chris Wauman. “Ik ben fier dat ik hier de eerste verkozene ben van authentiek links. Ik word vandaag 67 jaar en geef met plezier de fakkel door aan deze vakbondsman, burgerlijk-ingenieur, klimaatactivist en jonge papa van 37 jaar. Met deze verjonging is hij de geknipte persoon die samen met de hele ploeg onze ambities kan waarmaken: in 2024 willen we met meer dan 1 gemeenteraadslid de stem van het volk laten horen in het stadhuis!”, aldus een strijdvaardige Maes.

Net zoals Chris de afgelopen jaren Jef hielp met het gemeenteraadswerk, zal Jef op zijn beurt Chris bijstaan als fractiemedewerker. “Ik neem geen afscheid van de politiek. Dit is een engagement voor het leven, en ik blijf graag in contact met alle bezorgde burgers en buurtcomités.” “Voor PVDA beperkt politiek zich niet tot de gemeenteraad”, vult Wauman aan. “Wij luisteren naar wat er leeft bij de mensen, brengen hun bezorgdheden naar het stadhuis, en koppelen daarna terug. ‘Straat – Raad – Straat’ noemen wij dat. Je kan mensen en buurtcomités vervolgens informeren en helpen in hun strijd. Het belangrijkste is dat mensen mondiger worden en opkomen voor hun zaak. Ik ben zeer vereerd dat ik Jef mag opvolgen. Hij en ons hele team doen uitstekend werk!

Vakbondsman

Met zijn syndicale achtergrond wil Chris Wauman de vakbonden en het middenveld een luidere stem geven in de gemeenteraad: “Na 3 jaar moeten we dit stadsbestuur van N-VA, Open VLD en Groen nog steeds wakker schudden over de leefomstandigheden en de problemen van de werkende klasse. Zij blijven net als het vorige stadsbestuur de ene openbare dienst na de andere privatiseren. Recent gingen ze akkoord met hogere prijzen voor De Ster, pamperzakken, baantjeszwemmen … de gratis zwemlessen voor 6-jarigen schaffen ze zelfs af. Net als onze stadsbussen. Dat in een periode waarin het leven duurder wordt en onze lonen niet stijgen? Wereldvreemd.”


PVDA die met 4,4% van de stemmen een historische score haalde in Sint-Niklaas, voerde campagne onder de slogan ‘Schud ze wakker’ met de mosselpot als symbool. Vandaag geeft Jef Maes de mosselpot symbolisch door.

Strijd loont!

“De afgelopen jaren toonden we de Sint-Niklazenaars dat strijden voor de goede zaak loont.”, zegt Chris Wauman. PVDA Sint-Niklaas voert al twee jaar samen met de vakbonden en busreizigers strijd voor de stadsbussen en de vele bushaltes die dreigen te verdwijnen. “Met resultaten! We redden al de bushaltes aan het Fabiolapark en de Voskenslaan en er komt ook een nieuwe stadslijn. We blijven doorgaan om élke stadsbus en élke bushalte te redden. Ook onze strijd voor de sluiting van het asbeststort hebben we na een lange strijd gewonnen.”

Ook in de gemeenteraad bijt PVDA Sint-Niklaas zich vast. Jef Maes: “Zo verkregen we na drie interpellaties eindelijk live streaming van de gemeenteraad, net als het petitierecht waarmee burgers agendapunten kunnen aanbrengen. Ook rond verkeersveiligheid zijn we erg actief in de gemeenteraad, zoals het veilig maken van het kruispunt Mercatorstraat met Truweelstraat en de Plezantstraat met Spoorweglaan.”

Hoopgevende signalen

“Er is een kentering gaande. Ik ontmoet als voorzitter van PVDA Sint-Niklaas steeds meer mensen die lid worden van onze partij, en steeds meer mensen zetten zich ook actief in voor hun medemens. Kijk maar naar de vele acties die we doen tegen de stijgende armoede omdat 1 kind op de 3 in Sint-Niklaas ondertussen opgroeit in kansarmoede – als papa bloedt mijn hart”, aldus Wauman die zelf in de Elisabethwijk woont. “Of kijk naar wat de vele vrijwilligers van de SolidariTeams hebben gedaan voor de slachtoffers van de overstromingen: zowel puinruimen, soep bedelen als zo’n 10.000 euro inzamelen. Dat is hartverwarmend. De solidariteit groeit, ondanks een kille overheid die steeds asocialere maatregelen neemt, privatiseert en de jonge generaties met een serieuze schuld en last opzadelt. Samen kan het anders.”


Wie is Chris Wauman?

Chris Wauman is 37 jaar en burgerlijk ingenieur van opleiding. Hij is getrouwd met Debby Burssens en heeft 2 zoontjes, Ernesto (5 jaar) en Martí (4 jaar). Hij werkt als vrijgesteld vakbondsafgevaardigde voor BBTK-ABVV bij AG Insurance, waar hij zowel adjunct-secretaris is van de Ondernemingsraad van AG Insurance als secretaris van de Europese Ondernemingsraad van moederbedrijf Ageas. De afgelopen maanden trok Wauman mee de stakingsacties in Antwerpen, Brussel en Charleroi tegen de te hoge werkdruk, voor betere telewerkvoorwaarden en compensatie van overuren in het bedrijf AG Insurance waar hij werkt.

Chris Wauman is momenteel ook voorzitter van de lokale PVDA-afdeling. Als voorzitter van PVDA Sint-Niklaas heeft hij het ledenaantal de afgelopen 3 jaar zien verdubbelen en samen met Debby Burssens, coördinator van De Werf, heeft hij van het actiecentrum in de Ankerstraat een bruisende locatie gemaakt met inspirerende cultuuravonden, en gezellige samenkomsten van waaruit vele solidariteitsacties worden georganiseerd.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 werd Jef Maes voor het eerst verkozen als vertegenwoordiger van authentiek links in Sint-Niklaas. De PVDA die met 4,4% haar stemmenaantal bijna verdubbelde, voerde toen campagne onder de slogan “Schud ze wakker”, met de mosselpot als symbool. Vandaag geeft Jef Maes de mosselpot symbolisch door.