Chris Wauman verkozen tot nieuwe voorzitter PVDA Sint- Niklaas

Chris Wauman is zondag op een ledenbijeenkomst door de leden van PVDA Sint-Niklaas verkozen tot nieuwe voorzitter van de afdeling Sint-Niklaas. Hij volgt Jef Maes op die de voorbij drie jaar het voorzitterschap heeft opgenomen.

Chris Wauman: “Ik vind het een hele eer en een grote verantwoordelijkheid dat de leden zoveel vertrouwen hebben in mij. Ik ga met plezier en met veel energie deze uitdaging aan om PVDA Sint-Niklaas verder te laten groeien en te verjongen.”

En de uitdagingen en opportuniteiten voor PVDA Sint-Niklaas zijn groot:

  • Bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 haalde PVDA een zetel. Jef Maes werd zo het eerste authentieke linkse gemeenteraadslid van Sint-Niklaas.
  • Het aantal leden van PVDA Sint-Niklaas verdubbelde op amper 2 jaar tijd. Deze forse uitbreiding brengt heel wat taken met zich mee.
  • De PVDA wil zich ook voorbereiden op de toekomst en kiest ervoor om nieuwe, jonge krachten meer verantwoordelijkheid te geven.

Ideale tandem: Chris én Jef

“Samen met gemeenteraadslid Jef Maes gaan we een echte tandem vormen. Op deze manier versterken én verjongen we onze leiding. En dat is nodig. Wij zijn immers een actieve ledenpartij en de verdubbeling van ons aantal leden brengt heel wat uitdagingen met zich mee. Ons doel is om onze werking verder uit te bouwen en onze leden nog meer te betrekken,” legt Chris Wauman uit.

“Bovendien zorgen het nieuwe Vlaamse regeerakkoord en het bestuursakkoord in Sint-Niklaas voor heel wat problemen voor de inwoners van onze stad: de stijgende armoede, het gebrek aan sociale woningen en de geplande stijging van de sociale huurprijzen, meer dan 1 uithuiszetting per week, de verhuis van de bewoners in het Peter Benoitpark, de uitverkoop van onze publieke eigendommen en diensten (privatisering zwembad, Salons, parkeerwachters, ophaling blauwe zakken, etc.), het falende klimaatbeleid, een ongeziene Vlaams nationalistische identitaire politiek, de normalisering van extreem-rechts, etc. Met een vernieuwde en uitgebreide ploeg zal ons verzet tegen deze maatregelen enkel maar toenemen. Daarnaast gaan we volop voor een minimumpensioen van €1.500 netto dat we willen realiseren met een burgerwet die we in het parlement gaan indienen. Daarvoor trekken we de komende weken de boer op, o.a. naar alle kerstmarkten. Het worden dus drukke dagen.”

Wie is Chris Wauman?

  • 34 jaar
  • Geboren en getogen Sint-Niklazenaar, woonzaam in de Elisabethwijk
  • echtgenoot van Debby Burssens en vader van Ernesto (3.5) en Martí (2).
  • Burgerlijk ingenieur van opleiding
  • Werkzaam in de verzekeringssector en verkozen als BBTK-ABVV delegee
  • Actief in Workers For Climate

Chris kwam op bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 en bij de Vlaamse verkiezingen in 2019. Hij schreef ook actief mee aan het stadsprogramma van PVDA Sint-Niklaas en was reeds actief lid van de leiding van PVDA Sint-Niklaas.