Bijkomende steun voor crisis-slachtoffers na interpellatie van PVDA

In zijn digitale interpellatie van het stadsbestuur vroeg PVDA-gemeenteraadslid Jef Maes bijkomende steunmaatregelen voor mensen die door de corona-crisis extra getroffen worden. Meer bepaald drong hij aan op specifieke steun voor kansarmen, kleine zelfstandigen en iedereen die in problemen komt door deze crisis. Het stadsbestuur reageert positief op een aantal voorstellen, maar zou volgens de PVDA gerust pro-actiever kunnen optreden.

Daklozen hebben het in deze tijd erg moeilijk om “in hun kot” te blijven. Het stadsbestuur heeft aan alle hulpverleners gevraagd om extra aandacht te hebben voor hen in deze periode. Maar raadslid Maes verwijst naar het initiatief van de stad Brugge, waarbij de stad een hotel heeft gezocht waar daklozen terecht kunnen voor een bed en een bad. Een positieve ervaring voor alle betrokkenen die zeker ook in Sint-Niklaas mogelijk is.

De sociale kruidenier die voedselpakketten uitdeelt aan ruim duizend mensen in onze stad heeft ook heel wat logistieke problemen. Het stadsbestuur treedt in overleg met De Springplank en gaat instaan voor een eenmalig transport van voedsel dat klaar staat in de voedselbank, maar door hen momenteel niet kan afgehaald worden. Daarnaast kunnen mensen in acute nood naar het welzijnshuis komen en kan via een beslissing van de voorzitter dezelfde dag een dringende steun worden gegeven. De PVDA juicht dit toe en doet een oproep naar jonge mensen om de Springplank bij te staan als vrijwilliger, want de bestaande vrijwilligers zijn nu meestal 65-plussers die nu extra voorzichtig moeten zijn.

Op de vraag om een moratorium in te stellen op afsluitingen van water, gas en elektriciteit en uithuiszettingen, reageert het stadsbestuur positief. Mensen zullen in deze periode niet afgesloten worden van nutsvoorzieningen, gezien de overlegorganen hierrond niet samen komen.

Het voorstel om geen facturen uit te sturen vanuit het stadsbestuur wordt ook positief beantwoord. Het stadsbestuur zal ook de komende maanden geen deurwaarders uitsturen om onbetaalde facturen te innen. Op het PVDA-voorstel om een uitstel van betaling toe te kennen voor iedereen die nog openstaande facturen heeft lopen van het stadsbestuur, reageert het stadsbestuur ietwat aarzelend. “Het college zal zich later beraden over een verlenging en/of uitbreiding van deze maatregel,” klinkt de reactie. Zelzate besliste dit onmiddellijk, waarom ook niet meteen in Sint-Niklaas?

“Wij zijn tevreden dat het stadsbestuur ook oog heeft voor de zwakkeren. We volgen dit nauwgezet op, want hoewel de crisis velen van ons treft, zijn het vooral de mensen die het voor de crisis al moeilijk hadden die nu extra zwaar getroffen worden,” reageert Jef Maes.

Meer bepaald vraagt het PVDA-gemeenteraadslid extra aandacht voor mensen in sociale woningen. Minister Diependaele, Vlaams minister van Wonen, maakt het mogelijk om mensen die door de crisis worden getroffen, onmiddellijk een herziening van hun huur te laten berekenen. Jef Maes zal aan de kersverse schepen Maxime Callaert voorstellen om alle huurders hiervan per brief op de hoogte te brengen, zodat er pro-actief actie wordt ondernomen om de huurders te ondersteunen.