Geen asbest vlakbij Hoge Heerweg

Er heerst opnieuw ongerustheid over aanvraag voor asbestopslag in Sint-Niklaas. Na het verzet en de overwinning tegen het asbeststort van SVK dreigt er nu opnieuw een asbestopslagplaats te komen in Sint-Niklaas vlak bij huizen in Hoge Heerweg straat. Voor de eventuele vergunning word gegeven organiseerde het stadsbestuur een infoavond op 9 mei.

De buurtbewoners van de Hoge Heerweg zijn ongerust over een aanvraag voor asbestopslag vlak bij hun tuinen. Daar wil de firma Hofman & Zoon asbest opslaan op enkele tientallen meters van hun woningen. Tientallen bewoners dienden een bezwaarschrift in. Ze namen ook contact op met de PVDA om hen te helpen in hun verzet. In de aanloop naar een infovergadering ging Jef Maes, gemeenteraadslid voor PVDA, op pad in de buurt om te luisteren naar de bezorgdheden van de buurtbewoners en hen te informeren over de gevaren. TV-Oost maakte daarover een reportage die je hier volledig kan bekijken.

Ruim 100 mensen uit de buurt van de Hoge Heerweg vullen de zaal van het Techniekhuis. Allemaal ongerust over de plannen van Hofman om asbest op te slaan vlak bij hun tuinen. Schepen De Meester vertelt hen dat het schepencollege beslist heeft negatief advies te geven. Een hele opluchting voor de buurt. Het verzet tegen de plannen loont. Toch zijn er nog heel wat vragen: wat kan nog wel en wat niet? Iedereen is het er over eens: bij elk probleem bellen we de milieupolitie om de druk hoog te houden. Maar het overheersend gevoel is wel een van opluchting en samen staan we sterk. Na de sluiting van het asbeststort van SVK is dit een nieuwe overwinning van de bevolking om van onderuit te zorgen dat de gezondheid op de eerste plaats komt en niet de winst. De PVDA is fier dat ze hier aan heeft kunnen meewerken en zal het dossier verder op de voet volgen. Want de uiteindelijke beslissing zal halfweg juni door de provincie genomen worden.