Asbesthoofdstad van Vlaanderen maar nul euro voorzien voor asbestverwijdering

Vier zinnen staan er in het vijfjarenplan van de stad Sint-Niklaas over asbest. De stad schuift gedurende drie jaar de subsidies die ze krijgt door naar MIWA, maar investeert zelf geen enkele euro in asbestverwijdering. Dit terwijl recent nog bekend werd dat Sint-Niklaas aan de top staat qua aantal asbestslachtoffers, en dat niet alleen in België, maar wereldwijd. PVDA Gemeenteraadslid Jef Maes pleit voor een drastische aanpak, naar het voorbeeld van wat in Breda (Nederland) gebeurt.

In het vijfjarenplan van de stad Sint-Niklaas voorziet de stad vier zinnen om Sint-Niklaas asbestveilig te maken. De stad schuift gedurende drie jaar de subsidie die ze van de Vlaamse gemeenschap krijgt, door naar MIWA. MIWA gaat dan wel een asbestspecialist aanwerven en een sensibiliseringcampagne opzetten, maar de stad Sint-Niklaas zelf investeert nul euro. Nochtans werd recent op een lezing van dokter De Schepper duidelijk dat er in Sint-Niklaas en omgeving niet minder dan vijf maal meer asbestslachtoffers zijn dan het gemiddelde in ons land. Het team van dokter De Schepper verzamelt alle gegevens over asbest in heel de wereld. Uit dit tabellen blijkt dat België aan de top staat in de verhouding tussen asbestslachtoffers en het aantal inwoners. En binnen België is Sint-Niklaas de koploper is. “Asbesthoofdstad van België”, daar kan je niet fier op zijn. Jef Maes: “Er gaat geen week voorbij of ik hoor weer het verschrikkelijke nieuwe dat bij iemand mesothelioom is geconstateerd. Menig huisarts wordt er mee geconfronteerd in onze stad. Waarom zet het stadsbestuur hier dan niet extra op in? Quasi iedereen heeft een asbestslachtoffer in zijn familie.”

Kapelle-op-de-Bos, de thuishaven van Eternit, beseft dat ze extra inspanningen moet doen omdat het aantal slachtoffers de pan uitswingt1. De burgemeester van Kapelle-op-den-Bos Renaat Huysmans (N-VA), is toevallig ook huisarts en kent de realiteit. “Ook ik word in mijn praktijk regelmatig met slachtoffers geconfronteerd. Dit jaar stierven er drie van mijn patiënten aan de kanker en dat is bij de collega-huisartsen niet anders,” vertelt hij aan HLN. Het schepencollege van Kapelle-op-de-Bos wil de komende vijf jaar zoveel mogelijk asbesthoudende producten laten verwijderen op openbaar en privaat domein in hun gemeente. Bovenop de tussenkomst van OVAM voor het verwijderen van asbestdaken, voorziet de stad ook een subsidie, zodat de kost voor de eigenaars zeer gering of zelfs onbestaande is. Daarnaast wordt een handhavingsambtenaar gezocht om bouwfirma’s die onzorgvuldig omgaan met asbest op de vingers te tikken. De burgemeester gaat zelfs verder: “Mij lijkt het logisch dat Eternit mee opdraait voor de afvoerkosten van asbestafval. En waarom zou de firma geen korting voor een nieuw dak kunnen geven aan inwoners die hun asbestdak lieten weghalen?” Waarom zou Sint-Niklaas niet dezelfde gesprekken voeren met SVK?

Maar van deze ambitie is weinig te merken in de plannen van Sint-Niklaas. Met de onrustwekkende cijfers voor ogen lijkt het ons niet meer dan logisch dat Sint-Niklaas extra inspanningen doet om asbestveilig te worden. Zeker om alle scholen en jeugdlokalen asbestvrij te maken, zodat de jongeren niet langer aan de gevaren van asbest worden blootgesteld. Zoveel mogelijk asbestdaken verwijderen in de stad? Dat kan, mits de huiseigenaren daarbij geholpen worden. In Breda heeft men een scan gemaakt van alle daken en alle eigenaars aangeboden om mee te stappen in een groepsaankoop. Daarnaast kwam de stad ook nog met subsidies over de brug om mensen te helpen, zodat de kosten voor de bewoners zo laag mogelijk gehouden worden. Als we willen dat er binnen 30 jaar niet opnieuw een piek aan asbestslachtoffers komt dan moeten nu mensen steun krijgen om asbest veilig en professioneel te laten verwijderen. En dan moet er ook extra toezicht komen op het onverantwoorde verwijderen van asbest in onze stad. De voorbeelden van overtredingen zijn legio en al meermaals doorgegeven aan het Stadsbestuur. Maar om de milieupolitie te laten optreden moet je serieus wat druk zetten. Vorig jaar stelde de PVDA reeds een tienpuntenplan op om van Sint-Niklaas een lukt asbestveilige stad te maken2. De PVDA hoopt dat het stadsbestuur zijn plannen aanpast en ernstig werk maakt van asbestverwijdering.