Alarmerende cijfers over stijgende kinderarmoede in Sint-Niklaas

Kind en Gezin heeft de nieuwe cijfers bekend gemaakt van de jaarlijkse kansarmoede-index. Die geeft aan hoeveel procent van de kinderen tussen nul en drie jaar in Vlaanderen opgroeit in een moeilijke thuissituatie. De cijfers voor Sint-Niklaas zijn onrustwekkend hoog: 28,8% in 2018, terwijl dit in 2016 23,1% bedroeg. Op twee jaar tijd is het percentage met meer dan 5 punt gestegen. De PVDA vraagt aan het stadsbestuur om drastische nieuwe initiatieven te nemen om kinderarmoede structureel te doen dalen. Want de kwaliteit en het niveau van een zorgzame samenleving kan je afmeten aan de manier waarop ze omgaat met haar kinderen en haar ouderen.

De kinderarmoede in Sint-Niklaas is gestegen naar een onrustwekkend hoog niveau, nl. 28,8% in 2018. Dat is 5 punt meer dan twee jaar geleden. PVDA Raadslid Jef Maes gaat dit aankaarten op de volgende gemeenteraad. “Wij pleiten ervoor om het geweer echt van schouder te veranderen en een totaalplan uit te werken om de armoede in het algemeen en de kinderarmoede in het bijzonder drastisch aan te pakken. Als we met deze dramatische cijfers niets extra’s doen, wanneer dan wel?”

De PVDA heeft al meermaals aan de alarmbel getrokken op het vlak van armoede. In april overhandigden ze aan schepen Heyrman nog 850 handtekeningen van mensen die vragen om armoede als absolute prioriteit aan te pakken in onze stad. De PVDA pleitte voor de invoering van een armoedetoets, voor een nachtopvang voor daklozen, voor het fors opdrijven van het aantal sociale woningen, voor een verbod op afsluiten van water en elektriciteit en voor gratis maaltijden op school. Volgens het stadsbestuur was dat allemaal niet nodig want de stad was goed bezig. PVDA Raadslid Jef Maes: “Het lijkt ons vandaag, met deze cijfers op tafel, moeilijk vol te houden dat we goed bezig zijn in onze stad op vlak van armoedebestrijding.”

Voor de PVDA is er een globaal plan nodig om de armoede aan te pakken en moet daar ook een voldoende groot budget voor worden uitgetrokken. Jef Maes: “Wij vragen dat het stadsbestuur een reeks nieuwe initiatieven plant om de kinderarmoede structureel te doen dalen, nu de cijfers duidelijk aantonen dat de aanpak van de afgelopen jaren er helemaal niet voor zorgt dat de kinderarmoede daalt maar eerder fors toeneemt. Een mooi stadhuis en een nieuwe markt is allemaal mooi, maar wat doe je daarmee als er zoveel mensen daarrond in armoede opgroeien?”